Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

18/03/2020 | 07:38 AM

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 24/2 đến 13/3/2020, Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương đã hoàn thành đại hội 16 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, yêu cầu, quy định; chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020. 

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 và Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUCQ ngày 26/11/2019 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Địa phương VII nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho đại hội các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương đã ban hành Quyết định số 148-QĐ/ĐU thành lập Tiểu ban Hậu cần - Khánh tiết và Quyết định số 159-QĐ/ĐU thành lập Tổ Tuyên truyền giúp việc cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUCQ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 35-CT/TW cũng như các chỉ thị, kế hoạch của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương. Đảng uỷ Cơ quan cũng đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội các cấp trong Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan đã tổ chức duyệt kế hoạch, chương trình đại hội, đề án nhân sự của các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm bảo đảm thống nhất các yêu cầu, quy định tổ chức đại hội. Theo đó, ngoài yêu cầu cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cấp ủy viên phải bảo đảm theo quy định, Đảng ủy còn chỉ đạo việc nhất thể hóa bầu bí thư chi bộ là người đứng đầu, cấp trưởng các đơn vị, hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ hoàn thành theo kế hoạch.

Công tác chuẩn bị đại hội được các chi bộ chuẩn bị khẩn trương, chu đáo; các tài liệu, văn kiện của đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; và thực hiện với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, coi trọng chất lượng, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Đại hội các chi bộ đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Các chi bộ đã tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết và hoạt động của chi bộ, chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, chỉ ra những hạn chế, khó khăn; nêu phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại đại hội các chi bộ, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm và phát huy trí tuệ, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận và tham gia nhiều ý kiến, đóng góp thiết thực, xây dựng vào kết quả hoạt động của chi bộ, trong đó chú trọng việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phương hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nhiệm kỳ tới. Kết quả bầu cử, các đồng chí chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trúng cử với tỷ lệ số phiếu cao; các bí thư chi bộ là cấp trưởng các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội các chi bộ, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu chi ủy, chi bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Cơ quan và UBKT Trung ương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.    

 

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ  Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Đào tạo - Bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương thật sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và dân chủ, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch của Đảng uỷ Cơ quan đã đề ra. Đại hội các chi bộ thành công tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong từng chi bộ và trong toàn Đảng bộ Cơ quan UBKT Trung ương./.

Hải Hà