Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình

05/02/2020 | 14:45 PM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Bình được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, ngày 15-5-2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Kế hoạch 18, ngày 30-8-2016 để triển khai thực hiện Chỉ thị; Công văn 437 gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Căn cứ những văn bản này, các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo để triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung nêu trong các văn bản chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là đẩy mạnh việc "làm theo".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Hằng năm, việc tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời các đồng chí báo cáo viên ở Trung ương trực tiếp báo cáo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt giới thiệu, quán triệt nội dung Chỉ thị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh thông qua việc phát sóng trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình; đồng thời, chỉ đạo biên tập, in sao các đĩa VCD, đặt mua các tài liệu chuyên đề hằng năm phát cho các tổ chức cơ sở đảng. Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc đã chỉ đạo ban tuyên giáo tham mưu ban hành các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị và các chuyên đề hằng năm với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, các công tác: Thông tin, tuyên truyền được quan tâm, nội dung, hình thức có nhiều nét mới; giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ thực hiện với hình thức phong phú, hiệu quả. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể bước đầu dần đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng và nhận thức của cán bộ, đảng viên. Thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng chuẩn mực đạo đức và thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong tinh thần, ý thức công tác của cán bộ, đảng viên có nhiều kết quả tốt.

Nổi bật nhất là, nhiều nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tỉnh ủy Quảng Bình xây dựng 3 chương trình hành động trong giai đoạn 2016-2020: "Đổi mới công tác cán bộ", "giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm", "phát triển du lịch". Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, xác định nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trên một số lĩnh vực quan trọng, như xây dựng thể chế, các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước; xiết chặt cơ chế quản lý, nhất là trên các lĩnh vực tài chính, tài sản công, tài nguyên môi trường; đổi mới tác phong, lề lối công tác, sâu sát cơ sở, gần dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Một số đảng bộ vận dụng nghị quyết của cấp ủy thực hiện đi vào cuộc sống, điển hình như: Đảng bộ thành phố Đồng Hới chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề của thành phố "Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên"; Đảng bộ huyện Lệ Thủy đề cao trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tăng cường lãnh đạo các doanh nghiệp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mở rộng lĩnh vực, quy mô sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng lãnh, chỉ đạo, quản lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân. Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo giải quyết khá kịp thời những vấn đề liên quan đến tôn giáo, Dự án FLC ở xã Hải Ninh, công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; Huyện ủy Tuyên Hóa chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh chỉ đạo, xử lý vụ việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn nghiêm trọng tại xã Thanh Hóa; Huyện ủy Minh Hóa tập trung các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác cán bộ...

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết 6, 7 (khóa XII). Đây là nội dung quan trọng, mang tính đột phá để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xử lý và sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác đối với 77 trường hợp; thực hiện tự kiểm tra, rà soát toàn diện công tác tổ chức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; mở các lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; thí điểm khảo sát nhân sự trước khi giới thiệu cán bộ bổ nhiệm hoặc giới thiếu cán bộ ứng cử... Các huyện, thị, thành, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Các địa phương, đơn vị đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tiến hành tập trung xác định khâu đột phá tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở tỉnh Quảng Bình, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay thiết thực, nhân rộng hiệu quả. Điển hình như các mô hình: Thực hiện phong trào quyên góp hỗ trợ bữa ăn cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy; "Cặp lá yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy; "Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân" ở thị xã Ba Đồn. Các mô hình "Tổ tự quản đường biên, cột mốc", "Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới", "Tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo", "tăng cường cán bộ, đảng viên sinh hoạt chi bộ bản", "Nâng bước em tới trường" ở Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh; phong trào "3 nhất, 3 không", "tự soi, tự sửa" ở Đảng bộ Quân sự tỉnh...

Thông qua các phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong việc làm theo Bác. Đó là, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gần 37 năm công tác trong Quân đội, đại tá đã đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho lực lượng vũ trang, cho quê hương, đất nước. Mỗi lĩnh vực công tác, đại tá đều để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người Chính ủy được dân mến, cán bộ, chiến sỹ tin yêu.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Lương y phải như từ mẫu", bằng tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, tận tâm với nghề, hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, đồng chí Nguyễn Kim Thành, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh luôn được bệnh nhân và đồng nghiệp quý trọng.

Để đưa con chữ về với các em học sinh ở bản Đòong (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), nhiều thầy, cô giáo bằng lòng nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp đã không ngại băng rừng, lội suối, đi bộ hàng chục cây số giữa đại ngàn Trường Sơn để đến bám bản, nuôi dưỡng ước mơ cho con em đồng bào dân tộc. Thầy Hoàng Văn Sáu (sinh năm 1968, quê ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) là một trong những người thầy như thế.

Từ năm 2007 đến nay, qua 12 năm hiến tặng máu quý hiếm RH-(âm), anh Nguyễn Văn Quân, nhân viên kỹ thuật Văn phòng HĐND và UBND huyện Lệ Thủy đã góp phần cứu sống 6 bệnh nhân.

Với vai trò là người "thuyền trưởng", bằng sự tận tâm, lòng nhiệt huyết, ông Võ Văn Khinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) đã chèo lái con thuyền HTX Thượng Phong vững vàng tiến về phía trước. Nhờ sự đoàn kết, năng động của người đứng đầu, HTX luôn làm ăn có lãi, không ngừng lớn mạnh và ngày càng khẳng định là vai trò chỗ dựa vững chắc cho xã viên. Người nông dân không phải đi đâu xa mà vẫn có thể phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình...

Phải khẳng định rằng, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng hằng năm của tỉnh Quảng Bình.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi một cán bộ, đảng viên, theo đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, học tập chuyên đề hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của mỗi địa phương, đơn vị, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các mục tiêu đề ra. Tăng cường việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng điểm của tỉnh nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh thời gian tới.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là về đổi mới công tác cán bộ gắn với thực hiện chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống quê hương cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chuyên đề. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến vào các công việc chung, xây dựng Đảng và chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh cách làm hình thức, chiếu lệ...

Thứ năm, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực. Lựa chọn và phát động thực hiện các chủ đề sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Chú trọng xây dựng những mô hình mới có hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi" nói riêng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Bình./.

Bài, ảnh: Lương Đức