Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc trong nhân dân

04/05/2020 | 12:56 PM

Xem với cỡ chữ

Tỉnh ủy Khánh Hòa giao lưu, tọa đàm: Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kết quả thực hiện đã mang lại hiệu quả và hiệu ứng tích cực, tạo sự đồng thuận, cùng tham gia của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh; góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch 26 và một số văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2021. Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định nội dung cần tập trung thực hiện, đó là đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ lãnh đạo các cấp theo phong cách làm việc của Bác; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà nhân dân, báo chí phản ánh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; ban hành Công văn 1027, ngày 31-3-2017 về việc gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó giao cho các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Chỉ đạo đổi mới phương pháp làm việc với phương châm hướng về cơ sở “Tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch đi cơ sở trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, bức xúc, tồn tại; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 12 năm 2017 và bão số 8, 9 năm 2018 gây ra; chỉ đạo kịp thời việc hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về người, nhà ở, nuôi trồng thủy sản nhằm ổn định đời sống cho người dân. Đồng thời, làm việc với ban thường vụ cấp ủy các địa phương, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ngành của tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mà nhân dân, báo chí phản ánh, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong công tác cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo các sở, ngành có 3 năm liên tục xếp loại trung bình về cải cách hành chính (năm 2017 có 2 đơn vị là Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc tỉnh). Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Công văn 1027 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong năm 2018, một số mô hình, sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đánh giá cao. Môi trường kinh doanh được cải thiện, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách hành chính công và một số nội dung quan trọng về hiện đại hóa hành chính đã có chuyển biến rõ nét. Chỉ số có liên quan đến cải cách hành chính được công bố công khai. Chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực thông qua 4 nhóm giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo thiết lập đường dây nóng để hỗ trợ cho doanh nghiệp, xây dựng Website đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp…

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được UBND tỉnh tập trung chấn chỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật đất đai; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, các vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tự ý phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất; dừng việc cho thuê, cho thuê lại đối với trường hợp cho thuê đất, cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định pháp luật đất đai. Vấn đề khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chấn chỉnh; không giải quyết cấp phép đối với các khu vực có khả năng sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống người dân; không xem xét, cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác trái phép…

Để góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy các cấp; trong xem xét, giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến đảng viên là cán bộ chủ chốt. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 40 tổ chức đảng, 57 đảng viên; trên cơ sở kết quả kiểm tra đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, và chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Qua gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt, có 2 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xác định rõ việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của bản thân; lựa chọn những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc cán bộ, đảng viên, người dân quan tâm để giải quyết, xử lý có hiệu quả; quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả; tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội...

Lương Đức