Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

16/12/2019 | 14:47 PM

Xem với cỡ chữ

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sĩ quân đội, Người rất quan tâm đến ngành Hậu cần Quân đội. Người dạy: “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm xây dựng quân đội. Các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”.

Ghi sâu lời Bác dạy, từ năm 1995, Tổng cục Hậu cần đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Đến nay, phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn quân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Hậu cần Quân đội là lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bảo đảm hậu cần cho Quân đội trong mọi tình huống; cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biến giới, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, hội thi, hội thao của các cấp và tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng cục Hậu cần cho biết, phát huy vai trò nòng cốt của Cục Hậu cần trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng tạo chuyển biến về mọi mặt đối với cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục. Cơ quan Thường trực Phong trào thi đua đã sưu tầm, biên tập cuốn “Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Hậu cần Quân đội”; phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân mở chuyên trang “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,… đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động thi đua trong toàn quân, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng Ngành Hậu cần vững mạnh. 

Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Hậu cần Quân đội, nội dung, chủ đề, chỉ tiêu thi đua hằng năm của các đơn vị vừa mang tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; phương châm là hướng về bộ đội để làm tốt công tác bảo đảm hậu cần; nói đi đôi với làm; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Do vậy, phong trào đã nhanh chóng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua của Ngành Hậu cần trong toàn quân như: “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý tốt”; “Đơn vị quân y 5 tốt”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”... Với nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận” của Cục Vận tải; “Tuyến ống lòng dân” của Cục Xăng dầu; phấn đấu “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” và “Chương trình quân dân y kết hợp” của Cục Quân y; “Chuyển giao kỹ thật” của Bệnh viện Quân y 105; “Xây dựng cụm địa bàn, đơn vị an toàn” trong toàn Tổng cục. Các tổ chức quần chúng đã cụ thể hóa nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Tuổi trẻ sáng tạo” (từ năm 2016 đến nay thanh niên Tổng cục Hậu cần có 16/26 công trình, sáng kiến đoạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội; 7 cán bộ, đảng viên được thăng quân hàm trước niên hạn);  “Thanh niên tình nguyện, xung kích giải quyết việc khó, việc mới”; “Nhà kho thanh niên”; “Chuyến hàng thanh niên”; “Bếp ăn phụ nữ tự quản”; “Buồng bệnh phục vụ kiểu mẫu”; “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”...

Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, toàn Ngành duy trì nền nếp chế độ công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu; đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với cải cách quản lý tài chính trong quân đội ở tất cả các cấp theo chủ trương tăng cường phân cấp cho các đơn vị. Trong mua sắm tập trung, các cơ quan, đơn vị mở rộng đấu thầu, nhất là hình thức đấu thầu rộng rãi, tiến tới mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; đồng thời huy động khai thác triệt để hàng tồn kho và kết hợp các nguồn lực khác để tăng khả năng bảo đảm hậu cần. 

 Thấm nhuần lời Bác căn dặn: "Nếu bộ đội không được bảo đảm các nhu cầu về ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khỏe thì dù có quyết tâm đến mấy, tổ chức kỷ luật thế nào cũng không thể có đủ sức lực để hoạt động, để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng", cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần Quân đội luôn bảo vệ mọi tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật đúng chế độ quy định. Ðối với công tác bảo đảm quân nhu, để đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy, thống nhất trong toàn quân, ngành Quân nhu đã tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã quân trang, tích cực sản xuất để tạo nguồn hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, cấp phát kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn; đồng thời thường xuyên duy trì và đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để giảm bớt gánh nặng từ ngân sách nhà nước. Các đơn vị đã xây dựng và duy trì mô hình tăng gia sản xuất khép kín, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao phục vụ bữa ăn cho bộ đội.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên cùng chỉ huy Kho 205 Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Quân đội làm việc với Tạp chí Kiểm tra

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên Kho 205, Cục Quân nhu cho biết,  ghi nhớ lời dạy của Bác, trong nhiều năm qua đơn vị luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về tăng gia sản xuất. Trong năm 2019, Kho 205 đã đầu tư đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến tập trung hiệu quả, gắn với bếp ăn tập thể, xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp và bảo vệ môi trường; huy động 7.500 ngày công lao động của bộ đội để cải tạo củng cố hạ tầng tăng gia sản xuất: Xây 1 trạm chế biến tập trung 100 m2; 1 nhà màng trồng rau thủy canh, rau mầm, ươm giống 330 m2; 1 nhà trồng rau, củ quả cao cấp 476 m2; nâng cấp hệ thống chuồng chăn nuôi; quy hoạch, cải tạo hệ thống vườn rau, giàn quả, vườn cây ăn quả. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất hậu cần, đơn vị đã duy trì hệ thống sổ sách đăng ký thống kê, quản lý vật chất từng ngành; tổ chức giao nhận, cấp phát chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đúng mục đích, tính chất; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng vật chất, trang bị, phương tiện... Đảng ủy, chỉ huy Kho đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt “Năm khâu đột phá” theo Chỉ thị của Tổng cục Hậu cần, tập trung phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; chú trọng cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc cơ chế quản lý tài chính mới trong khai thác tạo nguồn, mua sắm vật chất.

Khu trồng rau sạch bảo đảm nhu cầu tại chỗ cho bộ đội Kho 205

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội được quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn. Đội ngũ y, bác sĩ quân y thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu đạt được yêu cầu "Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật", và “Quân y 5 tốt”; tích cực phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; khám, chữa bệnh cho nhân dân Lào. Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng, dầu chặt chẽ; cán bộ, đội ngũ lái xe luôn phấn đấu thực hiện tốt công tác vận chuyển đầy đủ, kịp thời, an toàn. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn quân, nhất là Cơ quan Tổng cục Hậu cần đã chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động; chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục kịp thời; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định và chế độ công tác trong hoạt động lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện của người chỉ huy, góp phần ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.  

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Hậu cần Quân đội trên cả 3 nội dung: Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, tài chính và xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện, trong thời gian tới cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế quản lý điều hành và quy chế dân chủ cơ sở; công tác quản lý và sử dụng tài sản, vũ khí trang bị; việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị. Đưa việc thực hiện phong trao thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương thành nền nếp thường xuyên, có hiệu quả vững chắc./.

Hải Hà