Kết quả bước đầu sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Mai Sơn

07/05/2019 | 07:57 AM

Xem với cỡ chữ

Để chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống đạt hiệu quả thiết thực, nhiều năm qua các cấp ủy trong Đảng bộ huyện Mai Sơn (Sơn La) đã lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cấp ủy các cấp bằng những trương trình, kế hoạch; các phong trào thi đua; tới những phần việc cụ thể ở các chi, đảng bộ được đăng ký thực hiện hằng năm, tạo một không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tác động mạnh mẽ, tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó phải kể tới việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 2 năm qua ở Mai Sơn.

Tháng 5 - 2016, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị tới toàn bộ cán bộ chủ chốt trong huyện. Tiếp đó, Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tới các cấp ủy trực thuộc; hằng năm xây dựng các chuyên đề bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05, như: Năm 2016 với chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức hội nghị tới toàn bộ cán bộ chủ chốt của huyện, đồng ký cam kết thực hiện. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã căn cứ nội dung trọng tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị. Đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng mô hình (nội dung đột phá) trong thực hiện những công việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho từng cá nhân, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác theo hướng cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhất là những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã đăng ký.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phải nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp và nhân dân (năm 2017, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện đã tổ chức được 13 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân) qua đó đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và nhân dân, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Huyện ủy đã đăng ký thực hiện 6 mô hình đột phá và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đăng ký các nội dung đột phá theo hướng sát thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ sở, của từng cơ quan, đơn vị. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn đảng bộ đã nêu cao tinh thần gương mẫu, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nội dung, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với những việc làm cụ thể, thiết thực. 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức ký cam kết thực hiện và đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, lấy kết quả kiểm tra, giám sát làm một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm, nhất là việc khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và các nội dung đã đăng ký để đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc thực hiện những quy định trên đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức.

Để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: Công tác thông tin, cổ động, băng zôn, khẩu hiệu, pa nô trên các tuyến đường đến các xã, thị trấn, trung tâm huyện, tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ; hội nghị cán bộ chủ chốt; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh truyền hình của huyện bằng tiếng phổ thông và tiếng Thái; cấp phát tài liệu học tập đến tất cả các chi bộ cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối với với Phòng Văn hóa thông tin đăng tải thông tin trên hệ thống cổng thông tin điện tử của huyện, giúp cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận nhanh và nhiều thông tin chính thống hơn; phối hợp với Đài Truyền thanh - truyền hình, Trạm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện xây dựng và phát hành hơn 4.000 tờ rơi tuyên truyền về các mô hình sản xuất kinh tế giỏi trên địa bàn huyện; sản xuất các phóng sự, tin bài, gương người tốt việc tốt; ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; Đoàn Thanh niên huyện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt định kỳ của các cơ sở đoàn; nêu gương điển hình tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; học tập các mô hình phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả; gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào, cuộc vận động lớn của Đoàn: Phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội; phong trào đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp...

Từ các phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến như: Mô hình trồng na dai đạt hiệu quả kinh tế cao ở xã Cò Nòi, trồng nấm ở xã Chiềng Ban, trồng cây thanh long ruột đỏ xã Nà Bó, trồng rau sạch ở Mường Bon, trồng cây ăn quả ở xã Hát Lót...; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú; trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hô nghèo, giải ngân nguồn vốn của ngân sách huyện cho các xã khó khăn trên địa bàn. Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện và nhân rộng mô hình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại 7 xã Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Cò Nòi, Mường Bon, Chiềng Sung đã đạt những kết quả tích cực. Vào ngày thứ 7 hàng tuần, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đồng loạt tổ chức về thôn, bản, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã và cơ sở bản, tiểu khu đến từng hộ gia đình hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sự đồng thuận đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nông thôn mới, đến nay huyện đã có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/ người. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 36 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ trẻ từ 6 - 10 tuổi cấp tiểu học đi học đạt 100%; tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,2%;  Đặc biệt, trong đợt thiên tai lũ lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã kêu gọi tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt ở 3 huyện (Mường La, Phù Yên, Vân Hồ) với tổng kinh phí trên 1,25 tỷ đồng và đóng góp sức người sức của cùng hồ trợ bà con vùng lũ lụt vượt qua khó khăn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Bí thư Huyện ủy Mai Sơn cho biết: Những kết quả 2 năm qua đó chỉ là kết quả bước đầu để huyện tiếp tục phát huy những mô hình hiệu quả, điển hình và rút ra kinh nghiệm những kinh nghiệm từ thực tiễn trên mọi phương diện để lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả cao hơn. Nhìn nhận lại qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, với nhiều phong trào thi đua đã góp phần đẩy mạnh phát triển, kinh tế - xã hội của huyện, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2016, trong huyện còn có 15 bản trắng đảng viên, nhưng cuối năm 2018, tất cả các bản này đều đã có đảng viên và thành lập chi bộ để lãnh đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, để thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, thiết thực, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm mỗi chi bộ phải đăng ký 1 phần việc cụ thể; mỗi đảng bộ phải đăng ký 2 phần việc cụ thể, để thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc ở mỗi tổ chức đảng. Các phần việc đã đăng ký thực hiện đều được kiểm tra, giám sát và đôn đốc thường xuyên, nên các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Mai Sơn

Trong những năm tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo cấp uỷ các cấp đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nội dung thường xuyên trong chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cấp uỷ và bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng phải đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, định kỳ của cấp uỷ các cấp; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đối với nhiệm vụ này.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát luật của Nhà nước; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn./.

Trọng Thành