Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05: Nhiều mô hình hay từ việc nói và làm theo Bác

23/08/2018 | 07:33 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 16-5-2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Hội nghị Toàn quốc Sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ.

Hội nghị Toàn quốc Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của các tầng lớp nhân dân trong việc nói và làm theo Bác, góp phần thiết thực trong xây dựng và phát triển các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 05, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét; xây dựng quy chế, quy định về việc định kỳ thực hiện trao đổi, đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi, đối thoại, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm… Qua đó góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Hà Nội đã chuyển sang cơ quan điều tra 18 vụ án lớn, giải quyết được 37 vụ việc tồn đọng, phức tạp; Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài. Bắc Ninh đã tổ chức được 548 cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân; cấp huyện lựa chọn 42 vấn đề, cấp xã lựa chọn 231 vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn tại, hạn chế và đã giải quyết được hơn 80% vụ việc. Bắc Giang có 100% cấp ủy cấp huyện và cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm (năm 2017, cấp huyện đăng ký 132 vụ việc, các đơn vị cấp xã đăng ký giải quyết 5.016 vụ việc, đã giải quyết đạt trên 90% vụ việc).Tỉnh ủy Hậu Giang quy định định kỳ hằng quý, 6 tháng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từ cấp tỉnh đến cơ sở để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Ở Long An, các cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm như: Vấn đề quản lý đất đai, xây dựng, ô nhiễm môi trường, tái định cư; chấn chỉnh việc cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc và có bình luận, đăng tải, chia sẻ thông tin phản cảm gây dư luận xấu. Tỉnh ủy Bến Tre phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo phương châm “tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân”…

Các phong trào thi đua, mô hình hay như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào  “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương;  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh  của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mô hình “Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” (Đồng Tháp);  mô hình “Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông”; “Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác” (Vĩnh Long) là những minh chứng cụ thể và sinh động thiết thực cho việc nói và làm theo Bác…

Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và Bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức cho cấp trưởng và cấp phó các ngành, địa phương thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký bản cam kết trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện chủ trương công khai bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện, bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát, mô hình này được Tỉnh ủy Gia Lai áp dụng từ năm 2018.

Để việc học tập và làm theo Bác được lan rộng, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hình thức phong phú. Điển hình như năm 2017, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Nam... đã tổ chức hội nghị giao lưu với những gương người thật, việc thật điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tỉnh ủy Bắc Giang, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu, cứ 3 đơn vị phải lựa chọn để xây dựng điển hình là một cán bộ lãnh đạo. Nhiều tỉnh, thành phố đã tập hợp, biên soạn các tập sách về những tấm gương điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, để Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ý nghĩa, các cấp ủy đảng đã tăng  cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Đầu năm 2016, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập một số đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng làm trưởng đoàn với sự tham gia của nhiều Ban, Ngành Trung ương, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Trong năm 2017, Ban Bí thư đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 15 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, gồm 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương. Năm 2018, Bộ Chính trị cũng đề ra kế hoạch tổ chức 05 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 15 đơn vị gồm 8 Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, 4 Ban cán sự đảng, 2 Đảng đoàn trực thuộc Trung ương và 1 cơ quan Trung ương. Các cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, công tác giao ban, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05 theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, một năm cũng được các cấp ủy ở địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức phù hợp như tổ chức hội nghị riêng hoặc gắn với hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, hội nghị báo cáo viên... Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp trong hai năm thực hiện Chỉ thị được tiến hành nghiêm túc, theo đúng kế hoạch đã giúp cuộc vận động đi vào cuộc sống thực chất.

Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, của người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, qua đó, xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước; nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác đã giúp các địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng niềm tin yêu của quần chúng nhân dân đối với cán bộ và đảng viên./.

Lê Mai Phương – Nguyễn Thị Thúy Hồng