Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

07/05/2020 | 08:50 AM

Xem với cỡ chữ

“Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính” là hạt nhân cơ bản xuyên suốt trong 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Tuy nhiên, trước những “viên đạn bọc đường”, cám dỗ về vật chất, quyền lực, danh vọng, không ít cán bộ, chiến sĩ CAND đã bị tha hóa, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Vì vậy, luôn luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính là cơ hội, giải pháp phòng chống, đấu tranh, đẩy lùi suy thoái trong lực lượng CAND.

Ngày 11-3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12. Bức thư tuy chỉ có 338 từ, nhưng đã khắc họa một cách chính xác, đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, tư cách và đạo đức của người công an cách mạng cần phải có, đòi hỏi người công an cách mạng phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững phẩm chất đạo đức ấy, không được dao động trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tư cách người công an cách mạng là:

Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. 

Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. 

Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép

Đối với công việc phải tận tụy 

Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo"(1).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cần” là cần cù, chăm chỉ lao động, say mê công việc, “Cần và chuyên phải đi đôi với nhau”(2), chuyên cần trong lao động phải đi đôi với chuyên cần trong học tập, rèn luyện, tìm tòi sáng tạo; trong công tác công an để thực hiện; “cần” đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải xây dựng một ý chí vững chắc, không ngại khó khăn gian khổ, luôn là người tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác và chiến đấu.

“Kiệm” có nghĩa “Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”(3), đó là một phẩm chất quan trọng để sử dụng tốt thành quả lao động, nhưng “tiết kiệm không phải là bủn xỉn, không phải là “xem đồng tiền to bằng cái nống”, gặp việc đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không tiêu”(4). “Cần” với “kiệm” phải đi đôi với nhau, kiệm mà không cần thì không tăng thêm, không phát triển được.

“Liêm” là liêm khiết, không tư lợi, tham lam, không tìm cách giành nhiều lợi ích cho mình. Liêm là trong sạch, không để bị những dục vọng nhỏ nhen, đen tối làm vẩn đục. Công an liêm khiết phải nắm rõ pháp luật, tuân theo pháp luật, do đó mỗi cán bộ chiến sĩ CAND phải tự rèn luyện cho mình đức tính “liêm” để người CAND tránh được những ảnh hưởng tiêu cực, cám dỗ vật chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của Nhân dân.

“Chính” là sống quang minh chính đại, không giả dối, thấy việc đúng thì làm. Cán bộ, chiến sĩ CAND được coi là chính trực, ngay thẳng, công bằng cũng là người biết hành động theo pháp luật, nắm vững pháp luật, không tùy tiện, không thiên vị, luôn bảo vệ chân lý, đấu tranh với mọi hành vi sai trái với tất cả lý trí, niềm tin và sự chính trực của bản thân.

Cần, kiệm, liêm, chính là phẩm chất đạo đức cần có ở người CAND, không chỉ được hiểu là cần cù, tiết kiệm, trong sạch, ngay thẳng mà còn phải đạt đến cái tầm, là làm việc với tư duy khoa học, hiệu quả cao, lợi ích nhiều nhất cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Cần, kiệm, liêm, chính có mối quan hệ biện chứng với nhau, không tách rời biệt lập, là xu thế thời đại trong một hệ thống đạo đức cơ bản, xác lập mối quan hệ giữa người với người, để đạt đến văn minh, văn hóa cao của con người, phục vụ con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ”. Cần phải đi đôi với kiệm, đó là điều kiện quan trọng để đạt được hiệu quả cao trong công tác và lao động. Liêm, chính là điều kiện để xây dựng mối quan hệ đồng chí, bạn bè, tình yêu, gia đình một cách văn hóa, là thực hiện nghĩa vụ của con người trong xã hội.

Quán triệt 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng giao phó, thể hiện trên các mặt cụ thể sau: Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Kết quả là: Đã có hơn 200 mô hình phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó quần chúng nhân dân đã vận động 240 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú; giao nộp và thu hồi 605,5 kg vật liệu nổ, 2.135 viên đạn, 1.156 dao kiếm các loại, 440,9 kg pháo, 171 quả pháo sáng, pháo nổ, 93 súng các loại, 205 kíp điện, 53 vỏ đạn hoa cải, 12 quả lựu đạn, 10 dùi cui điện, 13 tuýp sắt, 3 bình xịt hơi cay. Tình hình phạm pháp hình sự giảm 1,08% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án cao 84,1%, trọng án trên 90%, không để xảy các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm, chế...

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hải Phòng thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy gắn với bình xét, phân loại cán bộ chiến sĩ, nhận xét ở nơi cư trú. 100% đơn vị đã đăng ký triển khai và thực hiện hiệu quả 70 công trình, phần việc qua đó Công an thành phố nhận rộng 2 mô hình tiêu biểu: “Hai quản, ba giữ” và “Câu lạc bộ nghiệp vụ” trong toàn lực lượng.

Chủ động xây dựng Kế hoạch 2789/CAHP-PX13, ngày 24/7/2017 về việc phòng ngừa, quản lý, giáo dục, xử lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm, triển khai đến toàn bộ Công an các đơn vị địa phương nhằm quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ hạn chế vi phạm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố giao phó.

Với những thành tích trên, Công an thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng và Nhà nước phong tặng và 16 tập thể đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2018, Công an Hải Phòng có 1 đồng chí vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Ngoài ra, có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công các loại. Đây là những minh chứng sinh động về sự tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ trong học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, một số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, nói không đi đôi với làm, nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới; ngại học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tác phong lề lối làm việc thiếu khoa học, quan liêu hách dịch, sách nhiễu, đòi hỏi điều kiện, tiếp xúc với nhân dân thiếu văn hóa, làm việc không đúng nội dung 5 lời thề, 10 điều kỷ luật và điều lệnh CAND; ý thức trách nhiệm kém, chưa tận tụy trong công việc, thiếu kính trọng lễ phép với nhân dân ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, tư cách đạo đức người CAND…

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, thực hành về cần, kiệm, liêm, chính trong điều kiện hiện nay và khắc phục những tồn tại, hạn chế suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận trong cán bộ, chiến sĩ công an CAND, theo chúng tôi cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:  

Một là, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, mà điều đầu tiên là: “Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính”, là chuẩn mực đạo đức số một cần có ở người cán bộ, chiến sĩ CAND, giúp xây dựng sức đề kháng tốt trong đấu tranh với tác động tiêu cực bên trong và bên ngoài tác động làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự bản thân của lực lượng CAND

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND trên các mặt ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện công tác chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, nâng cao sức chiến đấu bảo đảm an ninh trật tự gắn với quy định 19 điều đảng viên không được làm, 11 điều cấm cán bộ công an không được làm, nhận xét, đánh giá định kỳ của chi bộ nơi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an cư trú… là cơ sở cho việc phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND.

Ba là, làm tốt công tác thi đua khen thưởng theo hướng kịp thời động viên khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác học tập, lao động, chiến đấu, khen đúng người đúng việc và nghiêm khắc phê bình, xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, chiến sĩ công an sai phạm.

Bốn là, đẩy mạnh việc nêu gương của người đứng đầu các cấp, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên. Thường xuyên tổng kết lý luận, gắn lý luận khoa học với thực tiễn sinh động, nhiều bài viết khoa học, chất lượng phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục trong CAND.

--------------------

1-Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2011, tr.498-499.

2- Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.119.

3- Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.112.    

4- Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.122.    

Thượng tá Nguyễn Quốc Huy

( Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Tp Hải Phòng)