Bến Tre tiếp tục nói và làm theo Bác

03/05/2017 | 15:45 PM

Xem với cỡ chữ

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương vĩ đại cho toàn thể nhân dân noi theo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác là một quá trình liên tục không ngừng của toàn cán bộ, đảng viên. Phát huy những thành tích đã đạt được sau khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bến Tre đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 từ giữa năm 2016, Tỉnh ủy Bến Tre đã nêu rõ: Các cấp ủy có kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn, trong cơ quan; tập trung vào các nội dung mới nhất (nhất là phong cách Hồ Chí Minh). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lên kế hoạch thời gian, khung chương trình, tổ chức hoạt động sinh hoạt cấp ủy và chi bộ hằng tháng; thường trực cấp ủy chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sinh hoạt, thảo luận sát với thực tiễn của đơn vị, đúng thời điểm, đúng yêu cầu, đúng đối tượng, tránh chung chung, rập khuân. Hằng năm (vào dịp cuối tháng 1), từng cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan và cán bộ lãnh đạo, lựa chọn những nội dung rèn luyện tư tưởng, đạo đức và phong cách để đăng ký thực hiện; cấp ủy viên đăng ký về thường trực cấp ủy (thông qua ban tổ chức hoặc cán bộ tổ chức), đảng viên thì gửi về chi ủy. Kết quả thực hiện các nội dung đăng ký sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá thi đua của cá nhân và đơn vị.

Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên được củng cố, nâng lên, đồng tình cao và thực hiện nghiêm túc chủ trương "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau". Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung này vào các chương trình, kế hoạch hàng năm của đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện và định kỳ hàng tháng chọn một chủ đề sinh hoạt. Với phương châm "Học đi đôi với làm theo", từng cấp ủy và mỗi cán bộ, đảng viên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; củng cố nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ cũng là một trong những mục tiêu cơ bản của việc "học đi đôi với làm theo Bác" ở Bến Tre. Ở từng cấp từ xã, huyện đến tỉnh, trong từng cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng đề án vị trí việc làm, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cụ thể, sát nhiệm vụ, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra; gắn thực hiện có hiệu quả phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới". Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, phát hiện, xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, cấp cơ sở và trên cơ sở tiến hành tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu vào dịp 19-5, gắn tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các dịp 19-8-2018 và 15-5-2020.

"Nói và làm theo Bác", từng cấp ủy  ở Bến Tre cũng đã kịp thời phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị (nói và làm trái cương lĩnh, Điều lệ và nghị quyết của Đảng), về đạo đức lối sống và phong cách của cán bộ, đảng viên trên địa bàn, cơ quan mình. Việc cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên rèn luyện và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách tư duy độc lập, phản biện khoa học, sát việc, tập thể, dân chủ và tinh thần chịu trách nhiệm cao (tránh chung chung không rõ trách nhiệm); phong cách nói, viết ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; phong cách ứng xử gần gũi, chuẩn mực, yêu thương con người (tránh xa dân, hách dịch); phong cách sinh hoạt giản dị, ngăn nắp, quý trọng thời gian, yêu lao động, thiên nhiên. Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện một số nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", phân công lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm "Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình", phát động trữ nước mưa, nước ngọt kịp thời thích ứng tốt với tình hình xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được các cấp ủy quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với chính quyền, mặt trận sát thực tế. Trong năm 2015, 41 tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, sang năm 2016 đã có 29 tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tốt, được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sau đánh giá, phân loại, cấp ủy có quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, nâng chất lượng những tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có dấu hiệu sa sút, mất đoàn kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một số đơn vị, địa phương đã triển khai vận dụng tốt việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, như: Huyện Mỏ Cày Bắc đã tiếp nhận, giải quyết 23/62 đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời gian, không để xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài; tổ chức 1 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với dân 4 xã: Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thanh Tân, Tân Bình liên quan đến tình hình an ninh trật tự; chỉ đạo giải quyết nhiều vụ bức xúc, như vụ sai phạm trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2014…

Sau 1 năm triển khai Chỉ thị số 05, công tác kiểm tra, giám sát đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy ở Bến Tre thực hiện khá tốt và có nhiều biến chuyển rõ rệt. Cấp tỉnh đã kiểm tra tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tại cấp huyện, thành phố, một số cấp ủy địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát ở 41 đơn vị: Thành phố Bến Tre thành lập tổ khảo sát hoạt động tuyên giáo và kết quả thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở 10 đơn vị. Huyện Ba Tri kiểm tra 10 đơn vị, huyện Chợ Lách 5 đơn vị, Giồng Trôm 4 đơn vị, Mỏ Cày Bắc giám sát ở 4 xã; Mỏ Cày Nam 4 đơn vị; Thanh Phú 4 đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, cách làm hình thức ở cơ sở, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 đã thực sự trở thành một sinh hoạt lệ kỳ ở các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể ở tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện Chỉ thị số 05 vẫn còn những mặt hạn chế như: Tình trạng đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống, có những đảng viên là cấp ủy viên vi phạm kỷ luật. Việc chọn nội dung đột phá gắn với tình hình và nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị chưa tập trung thực hiện, nên chưa rõ nét... Chính vì nhận rõ những hạn chế đó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền ở Bến Tre tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch số 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện tốt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chú trọng vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể. Với việc lồng ghép việc thực hiện này, việc nói và làm theo Bác ở Bến Tre sẽ càng có nhiều khởi sắc.

Lê Mai Phương