“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Đảng bộ Tổng cục Hậu cần

20/12/2019 | 08:53 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị 788-CT/QUTW về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động năm 2013), trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị Tổng cục Hậu cần quân đội đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Tổng cục và toàn quân; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo hậu cần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Ủy viên BTV, Phó Chính ủy Tổng cục cùng Thường trực UBKT Đảng ủy Tổng cục làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Trao đổi với chúng tôi Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Tổng cục, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng cục Hậu cần cho biết, triển khai Chỉ thị 788, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Quân đội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương; các quy định về nêu gương đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đạt hiệu quả, thiết thực. Bảo đảm cho Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu trong các cơ quan đơn vị, tạo thành động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động nghiêm túc, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm; gắn công tác kiểm tra thực hiện Cuộc vận động với công tác kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác; đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị mình, coi đây là một biện pháp quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về Cuộc vận động được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề hằng năm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; hướng vào nâng cao bản lĩnh chính trị; tích cực ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Năm 2016, Tổng cục phối hợp với Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Bộ đội hậu cần làm theo lời Bác dạy”; năm 2017 phối hợp với Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật: “Tổng cục Hậu cần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Những chuyển động”. Chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), năm 2019 Tổng cục tổ chức chương trình giao lưu: “Bộ đội Hậu cần khắc ghi lời Bác”… Các chương trình được xây dựng, chuẩn bị công phu đã gây ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ hậu cần; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Ngành Hậu cần Quân đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạn toàn diện.

Phát huy tốt vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, Tổng cục đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động kết hợp với phong trào thi đua của các ngành, như: “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong mọi hoạt động”; “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu”; “Xây dựng môi trường văn hoá tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú”; “Xây dựng doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp”... Các phong trào, mô hình không ngừng được đổi mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; tiêu biểu như mô hình: “Kho xăng dầu chính quy, an toàn, tiết kiệm”, “Nhà kho kiểu mẫu” của Cục Xăng dầu; “Nhà kho văn hóa, nhân viên văn hóa” của Cục Quân nhu. Hay các phong trào thi đua: “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” của Cục Vận tải; “Thanh niên Bệnh viện 354 thi đua, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Bệnh viện 354; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Công ty cổ phần 32...

Hướng Cuộc vận động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu cần toàn quân và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Tổng cục đã tham mưu xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội. Chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, chú trọng đối với các lực lượng, nhiệm vụ ưu tiên. Thực hiện phương thức tạo nguồn vật chất hậu cần gắn với thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, tăng cường phân cấp cho đơn vị, mở rộng đấu thầu, huy động hàng tồn kho; chú trọng quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, mẫu mã các mặt hàng phân cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên; phát huy hiệu quả các trạm chế biến tập trung, khai thác tốt hậu cần tại chỗ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống bộ đội. Bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng quân trang cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu mang mặc thống nhất, chính quy trong toàn quân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, từng bước thực hiện tự chủ về tài chính ở các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong quân đội; nâng cao hiệu quả hoạt động kết hợp quân dân y và đề án “Phát triển y tế biển, đảo”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình doanh trại; chấp hành nghiêm quy định đầu tư xây dựng cơ bản. Chỉ đạo tạo nguồn, bảo đảm đủ, kịp thời xăng dầu cho các nhiệm vụ; quản lý, sử dụng chặt chẽ, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, tăng cường hợp tác hậu cần với quân đội các nước, nhất là trong khối ASEAN và những nước có quan hệ hữu nghị truyền thống để trao đổi học tập kinh nghiệm.  

Tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng, duy trì thực hiện quy chế lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đối với các mặt công tác trọng yếu như tài chính, xăng dầu, sản xuất tạo nguồn, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị kỹ thuật, tài sản công. Triển khai đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm trong công tác hậu cần như thực hiện tiết kiệm 10% hạn mức xăng dầu, 10% định mức điện năng, 2% giá trị đối với các gói thầu xây dựng, mua sắm và 5% đối với các gói thầu tư vấn được chỉ định thầu; đưa các chỉ tiêu trên vào nội dung của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào, cuộc vận động khác trong Quân đội. Lãnh đạo duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện được tiến hành đúng phương châm, kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tổ chức các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao sát thực tiễn, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học; bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, chiến sĩ từng bước đáp ứng cuộc cách mạng 4.0 trong hoạt động của Tổng cục và Ngành Hậu cần Quân đội.

Thiếu tướng Vũ Bá Trung nhấn mạnh, hướng phong trào thi đua vào thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong mọi hoạt động, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân, nhất là Cơ quan Tổng cục Hậu cần chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động; ủy ban kiểm tra các cấp chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan bổ sung hoàn thiện quy chế, quy định về công tác lãnh đạo, biện pháp tổ chức thực hiện của người chỉ huy, góp phần ổn định tình hình cơ quan, đơn vị.  

Thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong thời gian tời, Ngành Hậu cần Quân đội tiếp tục cụ thể hóa vận dụng sáng tạo các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động, lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế quản lý điều hành và quy chế dân chủ cơ sở; công tác quản lý và sử dụng tài sản, vũ khí trang bị; việc thực thi nhiệm vụ của các cấp, nhất là người đứng đầu. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, gặp mặt tôn vinh từ cơ sở đến toàn quân, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt công tác đảm bảo hậu cần cho các nhiệm vụ, trong mọi tình huống./.

Hải Hà