Đảng bộ xã Cư Ni (Eakar) xây dựng chính quyền gần dân và vì dân

07/09/2016 | 02:15 AM

Xem với cỡ chữ

Cư Ni nhiều năm nay trở thành điểm sáng điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các địa phương khác trong huyện EaKar và tỉnh Đắk Lắk đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.

Nhân viên văn phòng "một cửa" xã Cư Ni, huyện EaKar ân cầnhướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.  Ảnh: Hữu Đức

Nằm sát trung tâm huyện EaKar (Đắk Lắk), xã Cư Ni có diện tích tự nhiên hơn 5820ha, dân số hơn 17.000 người, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ có 473 đảng viên, với 34 chi bộ thôn, buôn, trạm y tế và cơ quan, trường học. Địa bàn rộng, số lượng đảng viên lớn, có nhiều đảng viên cao tuổi, đảng viên là dân tộc ít người, trình độ, nhận thức không đều. Tuy nhiên, do quán triệt và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều năm qua, Đảng bộ luôn thống nhất, đoàn kết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng kinh tế, xã hội địa phương ngày càng phát triển bền vững.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Ngọc Dẫn, Bí thư Đảng ủy xã nói về những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đặc biệt là phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền theo phương châm gần dân và vì dân. Theo đồng chí Bí thư: Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh gần dân và vì dân có ý nghĩa quan trọng, vừa tăng hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả điều hành của chính quyền, vừa củng cố niềm tin của nhân dân. Từ nhận thức đó, Đảng ủy đã tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí đảng viên cao tuổi, đảng ủy viên, trưởng các ban, ngành, đoàn thể vào việc xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy; đồng thời yêu cầu các chi bộ thảo luận xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ; triển khai để cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký cá nhân phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về "Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".  Đảng ủy tổ chức 2 hội nghị quán triệt chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về "Phong cách quần chúng dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 

Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình thủ tục hành chính "một cửa" giảm bớt phiền hà, nhanh chóng, thiết thực cho người dân. Đây cũng chính là bộ mặt của cấp ủy, chính quyền, nơi người dân thường xuyên va chạm, tiếp xúc và thông qua đó để đánh giá tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong bộ máy cấp ủy, chính quyền. Do đó, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn cao, thái độ ân cần, hòa nhã với nhân dân, đồng thời phân công 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã thay phiên trực tại văn phòng "một cửa" để ký các văn bản, thủ tục hành chính cho người dân.

Hơn 11h, có mặt tại phòng "một cửa" tại UBND xã, chúng tôi vẫn thấy gần chục người dân trong xã đến nộp hồ sơ và chờ lấy kết quả. Thái độ các nhân viên văn phòng hòa nhã, ân cần hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Song song với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. Tại các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy luôn quán triệt cán bộ, đảng viên phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ trang thiết bị, tài sản công, tiết kiệm sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm…; hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị không cần thiết, gây lãng phí thời gian và tiền bạc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong vòng 3 năm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng ủy, UBND xã Cư Ni đã tiết kiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng trăm triệu đồng để xây dựng thêm phòng làm việc và trang bị máy tính, điều hòa cho cán bộ, nhân viên. Điển hình, việc thực hiện Quy định số 10 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức". Đảng ủy đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng quán triệt tới toàn thể đảng ủy viên, bí thư các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đồng thời phổ biến đến đông đảo nhân dân. Trên cơ sở sự đồng thuận của người dân, Đảng ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11 về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã Cư Ni", theo đó xây dựng quy định cụ thể về thời gian, hình thức tổ chức lễ tang; số lượng mâm cỗ, khách mời cho tiệc cưới hỏi; mức độ xử lý khi vi phạm…; đồng thời tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên ký cam kết không vi phạm; chỉ đạo các thôn, buôn tổ chức họp dân để xây dựng các quy định cụ thể, bổ sung vào quy ước, hương ước cho phù hợp với tập quán dân tộc và tình hình của địa phương. Để thực hiện tốt Quy định số 10 của Tỉnh ủy, Đảng ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phải gương mẫu đi đầu thực hiện và vận động người thân, họ hàng chấp hành nghiêm túc, khi phát hiện có vi phạm phải kiên quyết xử lý theo quy định.  

Đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền, Đảng ủy yêu cầu lãnh đạo chủ chốt UBND, trưởng các ban, ngành, đoàn thể phải sâu sát cơ sở; nói ít, làm nhiều; xuống cơ sở để lắng nghe nguyện vọng, ý kiến đóng góp của nhân dân, tìm giải pháp giúp dân khắc phục khó khăn, vướng mắc, chứ không phải đến huấn thị nhân dân… Cùng với đó, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cán bộ, đảng viên còn thiếu sót, chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND. Vì thế mà hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp đi vào nền nếp, quy củ; hiệu quả quản lý, điều hành ngày càng nâng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Nhiệm kỳ 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tăng từ 9,5% đến 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/năm, tăng 9 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 15,34% xuống còn 4,45%; an ninh, trật tự trên địa bàn ổn định và giữ vững, không có tình trạng tụ tập đông người, đơn thư khiếu nại kéo dài…

Theo Bí thư Phạm Ngọc Dẫn, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa, rộng khắp, thì người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ tính từ tháng 1-2014 đến tháng 6-2016, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 13 chi bộ và 505 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và đảng bộ các cấp, trong đó có nhiều cuộc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 15 đảng viên, kết luận 15 đảng viên có vi phạm, đã xử lý kỷ luật 13 đảng viên, trong đó có 7 đảng viên vi phạm Quy định số 10 của Tỉnh ủy. Kết quả đó đã góp phần củng cố, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cư Ni nhiều năm nay trở thành điểm sáng điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các địa phương khác trong huyện EaKar và tỉnh Đắk Lắk đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.         

Lê Ba