Đảng bộ Quân chủng Hải quân: Đưa Chỉ thị 05 trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên

05/05/2017 | 09:31 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập làm theo gương Bác luôn được gắn với cuộc vận động và các phong trào trong toàn quân đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng Quân chủng. Nhiều cấp ủy, đơn vị có cách làm hay trong phong trào "Làm theo Bác" gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; tập trung đột phá vào những khâu yếu, điểm yếu; nhân rộng nhân tố điển hình tiên tiến, phát huy thế mạnh đạt được qua các phong trào, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng ở từng đơn vị trong Quân chủng.

Trong năm 2016, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân". Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Thường vụ Đảng ủy Quân chủng đã ban hành Kế hoạch 357 và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tới các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Quân chủng. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy, chi bộ. Cấp ủy các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với cuộc vân động và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng thực hiện có hiệu quả "2 chất lượng, 2 nêu cao" (chất lượng nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình) và xây dựng chi bộ theo tiêu chí 4 tốt; rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá; xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị… để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nêu cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân" trong thời kỳ mới.   

Để phong trào đạt hiệu quả, thực chất đối với từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các cấp ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với phong trào tự học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; giáo dục truyền thống qua sinh hoạt chuyên đề ở cấp ủy, chi bộ; thăm quan học tập truyền thống qua bảo tàng, triển lãm; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi tìm hiểu, tọa đàm, giao lưu, kể chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua học tập "Làm theo Bác". Đối với Báo Hải quân duy trì có hiệu quả chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip về các gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay qua phong trào học tập và làm theo Bác. Các đơn vị trong Quân chủng đã phát hành tranh cổ động, bổ sung, làm mới 4.907 pa nô, áp phích, khẩu hiệu; 3.123 bản tin tuyên truyền; 4.200 tờ  ảnh phòng Hồ Chí Minh… sát với cuộc vận động và phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ những phong trào này đã xuất nhiều cách làm hay, hiệu quả nhất là trong thực hành tiết kiệm thời gian, xăng dầu, điện nước; phong trào "Thi đua học tập làm chủ vũ khí, thiết bị mới hiện đại" của Vùng 4, Lữ 189, 954; phong trào "Xây dựng đảo mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân" của Lữ 146; "Hũ gạo tình thương", "Giọt nước nghĩa tình" ở Lữ 127 và Tiểu đoàn 551/V5; mô hình "Tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân và thực hiện mỗi tuần một điều luật" của Vùng 1, Vùng 3; thực hiện "2 đột phá" Ngành kỹ thuật; "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt, quản lý xăng, dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả" Ngành hậu cần; "Câu lạc bộ tài năng trẻ và học viên 5 tốt" ở Học viện Hải quân; "Nâng cao năng lực trình độ, trách nhiệm và đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ công đoàn" của Công đoàn Hải quân… đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực ở từng cấp, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong tinh thần tương thân, tương ái, năng động, sáng tạo trong lao động, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đúng sâu sắc mục tiêu, yêu cầu huấn luyện; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện; tích cực học tập, rèn luyện, tiếp nhận chuyển giao và nhanh chóng làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị hiện đại.  Duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách đúng đắn; vượt qua mọi khó khăn, kiên định về mục tiêu, khôn khéo, linh hoạt trong xử lý các tình huống. Bảo vệ thăm dò dầu khí, xây dựng công trình trên đảo, sửa chữa nâng cấp nhà giàn; tìm kiếm, cứu nạn trên biển, giúp dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai…

Qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân" đạt hiệu quả rõ rệt, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ được thể hiện ở chất lượng xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2016 Quân chủng Hải quân được Tổng cục Chính trị đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc nhất toàn quân về công tác Đảng, công tác chính trị (8/10 nội dung đạt xuất sắc).

Năm 2017, cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân chủng cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng bộ Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động và Phong trào thi đua quyết thắng năm 2017. Thực hiện đột phá công tác Đảng, công tác chính trị "Một tập trung, ba đột phá" (xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. Đột phá về tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; huấn luyện và đào tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự) đạt hiệu quả tốt, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân chủng; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân" trong thời kỳ mới./.

Tiết mục của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng.

Trọng Thành