Đảng bộ Bộ đội Biên phòng qua Cuộc vận động “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị 05

28/02/2020 | 07:54 AM

Xem với cỡ chữ

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) có nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc  chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Do tính chất, nhiệm vụ nên hầu hết các đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, trên các tuyến biên giới, hải đảo tình hình an ninh, trật tự còn nhiều tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn không ngừng đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng chiến lược "diễn biến hoà bình" thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Chính vì vậy, cùng với công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển

Từ năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW, của Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là Cuộc vận động được tiếp nối và cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh qua thực hiện Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Để Cuộc vận động đạt hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng tới cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương; kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về thực hiện Cuộc vận động tới 100% các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

Sau học tập, quán triệt, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị xác định rõ nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của bí thư, cấp ủy, người chỉ huy; phát huy vai trò cơ quan chính trị trong tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động nghiêm túc, phát động và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu theo các chuẩn mực, tạo bước chuyến biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong BĐBP. Cuộc vận động được cụ thể hóa với 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” gồm: Xây dựng động cơ trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao; Rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; Nâng cao trình độ năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; Đoàn kết gắn bó với nhân dân, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế.

Từ những nội dung đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nội dung Cuộc vận động; triển khai đồng bộ, toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức sơ kết hằng năm để đánh giá rút kinh nghiệm và biểu dương kịp thời những tập thể, các nhân có thành tích cao trong Cuộc vận động. Cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng BĐBP đã tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc và đưa các nội dung Cuộc vận động trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong học tập, công tác hằng ngày. Qua đó, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thái độ phân biệt đúng, sai, không dao động trước các tác động tiêu cực, khó khăn, hiểm nguy; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hạn chế được tình trạng ngại khó khăn, gian khổ, lựa chọn lĩnh vực, vị trí công tác...

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký phấn đấu, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”;  cam kết “tự soi, tự sửa” coi đây là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, xem xét khen thưởng hằng năm, do vậy Cuộc vận động đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị  đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội, của BĐBP, trước những khó khăn, thử thách, mọi cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt và trong cuộc sống. Xuất phát từ tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã phát động chương trình "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới", vận động được gần 10 tỷ đồng để xây dựng 1.373 ngôi nhà cho cán bộ, chiến sỹ đặc biệt khó khăn nơi biên giới. Tích cực tham gia các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cách làm hay, sáng tạo vì dân, tiêu biểu như các phong trào, mô hình: “Cán bộ biên phòng tăng cường xã”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Nâng bước em tới trường”, “Lớp học tình thương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Qua các mô hình và phong trào trên, BĐBP đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã, phường biên giới, hải đảo, trong đó có 258 đồng chí giữ các chức danh chủ chốt của xã; giới thiệu trên 1.500 đảng viên là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các đồn Biên phòng về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, xóm, bản biên giới; phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới; giúp dân 291.577 ngày công, ủng hộ các quỹ gần 100 tỷ đồng, phụng dưỡng 118 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Liệt sĩ, đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh ở khu vực biên giới, với mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi cháu /tháng. Thăm hỏi và tặng hàng nghìn suất quà, trị giá hàng chục tỷ đồng; khám chữa bệnh miễn phí cho 728.589 người dân ở khu vực biên giới, trị giá 33,4 tỉ đồng.

Năm 2018, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với mục tiêu hỗ trợ cho 99 xã, phường biên giới - biển đảo khó khăn. Tại lễ phát động, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao tặng 40 con bò giống trị giá 600 hiệu đồng, hỗ trợ xây dựng 14 công trình phụ trợ tại các xã biên giới khó khăn trị giá gần 100 triệu đồng. Đến nay đã huy động được hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo biên giới phát triển các mô hình sinh kế, xây nhà tình thương, các hoạt động an sinh, xã hội...

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, cá nhân tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Kết hợp chặt chẽ với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phong trào thi đua Quyết thắng tạo được sức lan toả sâu rộng, phát huy mạnh mẽ nhân tố tích cực. Góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội, của BĐBP; giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của toàn lực lượng; khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn mới. Nội bộ đoàn kết thống nhất, mối quan hệ đoàn kết quân dân được phát huy, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Để Cuộc vận động đạt nhiều kết quả hơn nữa, trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị gắn với các nội dung Cuộc vận động; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong tình hình hiện nay nhằm giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng; kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu phi chính trị hóa Quân đội, phủ nhận bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội.

Nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chính trị các cấp; tập trung rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung đã triển khai, tạo bước đột phá trong thực hiện Cuộc vận động; gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, các cuộc vận động chung của toàn quân, toàn lực lượng. Đặc biệt là việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đon Đảng; ngăn chặn đấy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng, những biêu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" tạo ra sức mạnh tổng hợp trong giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sỹ; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Cấp uỷ, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp. Đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên trong đơn vị; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình"; đẩy lùi các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện.

Trọng Thành