Văn bản pháp quy

Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Số/Kí hiệu Số 28-CT/TW
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày có hiệu lực 21/01/2019
Người ký
Trích yếu Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Thể loại Chỉ thị
Tài liệu
20190213142442.pdf
Văn bản khác