Văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Số/Kí hiệu Số 06-HD/UBKTTW
Ngày ban hành 18/12/2018
Ngày có hiệu lực 18/12/2018
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu
20181225145250.pdf
Văn bản khác