Văn bản pháp quy

Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin chuyên ngành về công tác kiểm tra đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Số/Kí hiệu Số 12-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 30/06/2014
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Quy định về quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin chuyên ngành về công tác kiểm tra đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180208103041.doc
Văn bản khác