Văn bản pháp quy

Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”

Số/Kí hiệu Số 1403-QĐ/UBKTTW
Ngày ban hành 29/08/2013
Ngày có hiệu lực 19/08/2016
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”
Cơ quan ban hành Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Thể loại Quyết định
Tài liệu
20180208102930.doc
Văn bản khác