Văn bản pháp quy

Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Số/Kí hiệu So 85-QD/BCHTW
Ngày ban hành 23/05/2017
Ngày có hiệu lực 23/05/2017
Người ký
Trích yếu Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207172644.pdf
Văn bản khác