Văn bản pháp quy

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Số/Kí hiệu Số 45-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/11/2011
Ngày có hiệu lực 01/11/2011
Người ký
Trích yếu Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207171631.doc
Văn bản khác