Văn bản pháp quy

Quy định thi hành Điều lệ Đảng

Số/Kí hiệu Số 45-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/11/2011
Ngày có hiệu lực 01/11/2011
Người ký
Trích yếu Quy định thi hành Điều lệ Đảng
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Thể loại Quy định
Tài liệu
20180207171631.doc