Văn bản pháp quy

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Số/Kí hiệu Số 211-QĐ/TW
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày có hiệu lực 25/12/2019
Người ký
Trích yếu Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Thể loại Quy định
Tài liệu
20200203150851.pdf
Văn bản khác