Hậu quả khi thực hiện nhiệm vụ “vượt quyền”

05/12/2019 | 08:43 AM

Hiệu quả từ một Nghị quyết đi vào cuộc sống

21/01/2019 | 08:08 AM

Hòa Bình: Chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

04/12/2019 | 14:58 PM

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

04/12/2019 | 07:56 AM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

03/12/2019 | 09:26 AM

Huyện uỷ Kinh Môn (Hải Dương): Công tác kiểm tra, giám sát thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

02/12/2019 | 10:51 AM

Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

28/11/2019 | 13:33 PM

Kỷ luật Đảng nguyên Bí thư và Chủ tịch huyện Đắk Glong do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ rừng

25/11/2019 | 06:57 AM

Huyện ủy Bến Cầu (Tây Ninh) chỉ đạo giải quyết kịp thời bức xúc của dân

15/11/2019 | 14:38 PM

Phòng, chống tham nhũng tại CHLB Đức: Hiệu quả cao từ xây dựng văn hóa, đạo đức chống tham nhũng

12/11/2019 | 08:58 AM