Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế- xã hội

15/10/2019 | 08:01 AM

UBKT Tỉnh uỷ Đắk Lắk chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

14/10/2019 | 07:33 AM

Lựa chọn thông tin qua báo chí trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

11/10/2019 | 13:53 PM

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

10/10/2019 | 13:37 PM

Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra

10/10/2019 | 08:32 AM

Mai Sơn xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX

09/10/2019 | 11:36 AM

Đảng bộ Bắc Kạn tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

08/10/2019 | 07:50 AM

Ủy ban Kiểm tra các cấp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn

07/10/2019 | 07:22 AM

Điểm sáng Chí Linh

01/10/2019 | 13:44 PM

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết 18 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở thành phố Đà Nẵng

27/09/2019 | 14:06 PM