Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các Cơ quan Trung ương

19/11/2020 | 15:47 PM

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và trách nhiệm người đứng đầu ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

09/11/2020 | 15:15 PM

Sơn La quyết liệt khắc phục các vi phạm tại kỳ thi PTTH quốc gia năm 2018

09/11/2020 | 09:35 AM

Síp với chương trình đổi đầu tư lấy "hộ chiếu vàng": “Thiên đường” với người “có vết”

06/11/2020 | 14:13 PM

Nhiều điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác tại huyện U Minh (Cà Mau)

05/11/2020 | 14:01 PM

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi): Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

02/11/2020 | 14:00 PM

Quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ

27/10/2020 | 14:48 PM

Kiểm soát quyền lực của người đứng đầu qua tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

21/10/2020 | 17:03 PM

Tòa án Malaysia phán quyết về vụ bê bối Quỹ 1MDB - Chạy trời không khỏi nắng

14/10/2020 | 08:50 AM

Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa vi phạm

13/10/2020 | 14:28 PM