Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của các cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát

24/04/2019 | 11:14 AM

Đổi mới trên mảnh đất Chư Prông anh hùng

23/04/2019 | 08:16 AM

Chuyển biến tích cực của Đảng ủy xã Ia Vê qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

16/04/2019 | 13:44 PM

UBKT Huyện ủy Châu Thành (Kiên Giang): Nâng cao chất lượng công tác tham mưu

27/03/2019 | 14:11 PM

Tăng cường kiểm soát quyền lực khi nhất thể hóa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ sở

26/03/2019 | 14:21 PM

Đô lương (Nghệ An): Kiểm tra, giám sát thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

18/03/2019 | 10:23 AM

Phòng, chống tham nhũng ở Ác-hen-ti-na: Chú trọng khâu phòng

18/03/2019 | 10:21 AM

Huyện Hoài Nhơn xử lý nhiều cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

15/03/2019 | 07:11 AM

Đảng bộ huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở

13/03/2019 | 08:32 AM

Nhậu cùng đối tượng kiểm tra

13/03/2019 | 08:31 AM