Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

19/06/2019 | 13:35 PM

Mường Khương: Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

17/06/2019 | 08:59 AM

Pê-ru điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Odebrecht Làm sạch “vết hoen”

13/06/2019 | 10:13 AM

Hiệu quả từ thực hiện Đề án về công tác kiểm tra, giám sát

12/06/2019 | 07:34 AM

Nghĩ về tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.Lê-nin trong tình hình hiện nay của nước ta

10/06/2019 | 15:23 PM

Hiệu quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

10/06/2019 | 06:22 AM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

06/06/2019 | 20:20 PM

UBKT Thành ủy Hải Dương thực hiện tốt công tác tham mưu

07/06/2019 | 09:25 AM

Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hải Dương

04/06/2019 | 07:34 AM

Xã Thanh Bình khởi sắc từ phong trào xây dựng nông thôn mới

27/05/2019 | 15:56 PM