UBKT Trung ương đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát chuyên đề

22/09/2020 | 16:11 PM

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

16/07/2020 | 12:56 PM

UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngăn ngừa vi phạm

17/09/2020 | 00:39 AM

Phòng, chống tham nhũng ở Phần Lan: Hiệu quả cao từ sự đồng bộ

10/09/2020 | 08:24 AM

Bị kỷ luật do vi phạm pháp luật chuyển nhượng đất

08/09/2020 | 13:32 PM

Sức mạnh lan tỏa từ việc nêu gương

07/09/2020 | 13:26 PM

Kịp thời giải quyết bức xúc, sai phạm từ cơ sở

04/09/2020 | 13:45 PM

Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra

03/09/2020 | 14:02 PM

Phối hợp chặt chẽ giữa UBKT Đảng với Cơ quan Thanh tra Nhà nước trong kiểm tra, giám sát

01/09/2020 | 14:13 PM

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên

31/08/2020 | 13:23 PM