Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ổn định tình hình

23/10/2019 | 13:55 PM

Cần chú trọng y tế cơ sở

22/10/2019 | 14:24 PM

Huyện Pác Nặm (Bắc Kạn): Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

21/10/2019 | 07:39 AM

Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng Đảng

18/10/2019 | 13:26 PM

Kiến Thụy (Hải Phòng) tăng cường kiểm tra, giám sát công quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng

18/10/2019 | 12:53 PM

Hoạt động phòng, chống tham nhũng tại Pháp - lấy ngăn ngừa làm trọng tâm

17/10/2019 | 13:47 PM

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

16/10/2019 | 08:04 AM

Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế- xã hội

15/10/2019 | 08:01 AM

UBKT Tỉnh uỷ Đắk Lắk chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

14/10/2019 | 07:33 AM

Lựa chọn thông tin qua báo chí trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

11/10/2019 | 13:53 PM