Kiểm soát quyền lực của người đứng đầu qua tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

21/10/2020 | 17:03 PM

Tòa án Malaysia phán quyết về vụ bê bối Quỹ 1MDB - Chạy trời không khỏi nắng

14/10/2020 | 08:50 AM

Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa vi phạm

13/10/2020 | 14:28 PM

Xử lý kỷ luật cán bộ thi hành án huyện Gò Công Đông

13/10/2020 | 14:23 PM

Qua giám sát việc thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

12/10/2020 | 09:55 AM

Qua kiểm tra cách cấp kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Trường Sơn

08/10/2020 | 13:37 PM

Một số kỹ năng tiếp đảng viên và công dân trong công tác kiểm tra của Đảng

06/10/2020 | 08:48 AM

Phối hợp giữa UBKT với tổ chức đảng trong cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội về giải quyết tố cáo

05/10/2020 | 08:52 AM

Đảng bộ huyện Cầu Kè (Trà Vinh) học và làm theo Bác

01/10/2020 | 09:22 AM

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

01/10/2020 | 08:18 AM