Xuân mới ở Tiên Yên

31/01/2019 | 10:11 AM

Xem với cỡ chữ

Đang nhộn nhịp trên đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng Tiên Yên (Quảng Ninh) vẫn làm say đắm lòng người bởi cảnh sắc nên thơ và yên bình. Vẻ đẹp của Tiên Yên trải dài trên những cánh đồng lúa bậc thang vào vụ đằm một màu vàng no ấm, là cuộc sống đậm sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc. Thị trấn Tiên Yên nằm khép mình bên ngã ba sông, với những ngôi nhà hai tầng cổ kính, kín đáo, được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX… Tiên Yên cổ kính, nên thơ là vậy nhưng Tiên Yên lại là huyện có vị trí quan trọng nằm trong khu vực phát triển kinh tế năng động của tỉnh Quảng Ninh cùng với các trọng điểm kinh tế khác như: Thành phố công nghiệp Cẩm Phả, khu kinh tế Vân Đồn, khu công nghiệp cảng biển Hải Hà và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Đổi mới từ sắp xếp tổ chức bộ máy

Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế, những năm qua, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã tiên phong trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, năng động, hiệu quả, trở thành động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiên Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Những kết quả trên là sự vào cuộc quyết tâm của cả Đảng bộ, hệ thống chính trị ở Tiên Yên nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đổi mới ở Tiên Yên trước hết phải nói đến sự đổi mới trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Lãnh đạo Huyện uỷ, các ban, ngành đã quyết liệt và nỗ lực thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với cơ quan khối Đảng và đoàn thể huyện đã hợp nhất những cơ quan có nhiệm vụ cơ bản tương đồng nhau; thực hiện nhất thể hoá các chức danh: Bí thư Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND huyện…

Đối với khối chính quyền, Huyện thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động từ năm 2015: Chuyển 100% các dịch vụ hành chính vào Trung tâm xử lý, hiện đã có 293 thủ tục hành chính thuộc 42 lĩnh vực đã được thực hiện đầy đủ 4 bước “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” trên hệ thống phần mềm một cửa hiện đại, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 100% (trong đó trả trước hạn chiếm hơn 70%). Người dân, doanh nghiệp đã thuận lợi và hài lòng trong giao dịch với chính quyền; đồng thời khắc phục và ngăn ngừa tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, huyện cũng sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp như khối giáo dục, khối y tế… hợp lý, hoạt động hiệu quả hơn. Chuyển đổi mô hình hoạt động và tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Đối với cấp xã, thực hiện nhất thể hoá chức danh Bí thư Đảng uỷ đồng thời Chủ tịch UBND xã đối với 8/12 xã và Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch HĐND đối với 4/12 xã, thị trấn. Sáp nhập 33 thôn, giảm 21 thôn so với thời kỳ trước…

Và những kết quả đạt được

Sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt ở Tiên Yên. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sau sắp xếp bảo đảm tính ổn định, hoạt động hiệu quả, khắc phục được tính trì trệ, “độ trễ” do các khâu trung gian theo mô hình trước. Đa số các xã thực hiện nhất thể hoá chức danh Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND đều đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, dẫn đầu trong các phong trào nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng. Đến Tiên Yên dễ thấy được sự hài lòng và đồng lòng của người dân, cán bộ và đảng viên hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trên địa bàn toàn huyện không có điểm nóng về an ninh trật tự.

Những hình ảnh hấp dẫn du khách tại phố đi bộ ở Tiên Yên.

Kinh tế tăng trưởng liên tục qua các năm và đạt tốc độ tăng trưởng khá, nổi bật là lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và thương mại - dịch vụ. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 14,1%/năm, năm 2018 đạt khoảng 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.500 USD/người/năm (2014) lên 2.500 USD/người/năm (2017).

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tiên Yên là huyện đứng thứ nhất xếp hạng chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) trong 7 đơn vị được khảo sát, đánh giá. Cùng với đó, diện mạo đô thị và nông thôn đã có nhiều đổi mới, mà người dân chính là lực lượng đóng góp nhiệt tình, tích cực và hiệu quả nhất. Như đối với 3 xã về đích nông thôn mới, trong tổng số hơn 197 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp hơn 149 tỷ đồng. Đặc biệt, Tiên Yên có những mô hình kiểm mẫu về tư duy nhà nước và nhân dân cùng làm trong công tác giải phóng mặt bằng, tiết kiệm cho nhà nước hàng chục tỷ đồng. Đó là tuyến đường xã Tiên Lãng tiết kiệm cho nhà nước 10 tỷ đồng (theo tổng dự toán công trình là hơn 24 tỷ đồng); dự án công trình Hồ chức nước Khe Cát nhân dân hiến hơn 254 nghìn m2 đất và vật kiến trúc trên đất trị giá hơn 4,5 tỷ đồng trong 1,141 tỷ đồng theo tổng sự toán giải phóng mặt bằng…

Ngoài ra, huyện Tiên Yên đã thực hiện thành công Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Huyện hiện có 22 sản phẩm OCOP đặc trưng, trong đó có 10 sản phẩm được công nhận cấp tỉnh và 7 sản phẩm được xếp sao.

Với những thành công, kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Tiên Yên là huyện dẫn đầu được tỉnh Quảng Ninh đánh giá, xếp loại thi đua trong nhiều năm qua. UBKT Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Văn phòng Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ được tặng Bằng khen; Đoàn Thanh niên được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu. Huyện có 6 tập thể, 7 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua phấn đấu đưa các xã, thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 sớm hơn so với lộ trình; tiêu biểu có 1 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi…

Để đạt được những kết quả, thành công trên là cả một chặng đường dài của lãnh đạo các cấp, của quân và dân huyện Tiên Yên. Đánh giá quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện uỷ Tiên Yên đã rút ra những nội dung quan trọng cần tập trung làm tốt: Đó là việc tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 25 và Nghị quyết số 19, Đề án 25 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đến mọi cấp mọi ngành, tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận. Đồng thời, cần có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và sự vào cuộc của các đoàn thể. Chú trọng việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo khi hợp nhất vì thực tế cho thấy người đại diện nhất thể hoá các chức danh ngoài năng lực chuyên môn cần phải được trải nghiệm qua nhiều môi trường công tác; có phưong pháp công tác tốt; có bản lĩnh và công tâm; biết lắng nghe và thấu hiểu, tập hợp và giữ mối đoàn kết nội bộ. Xây dựng đồng bộ về thể chế, quy định về tổ chức cán bộ, nguyên tắc xác định mối quan hệ giữa Bí thư và Chủ tịch UBND với các vai khác nhau trong quá trình lãnh đạo và điều hành; định hình các thức ứng xử với các chức danh lãnh đạo trong cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sắp xếp, bổ nhiệm, luận chuyển cán bộ nhằm hạn chế độc đoán, chuyên quyền; có chế độ, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm việc xây dựng Quy chế làm việc đối với các cơ quan hoạt động theo mô hình mới. Tăng cường giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp và cấp trên với cấp dưới đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhất thể…

Du xuân ở Tiên Yên làm người ta dễ bị lãng đãng, xao lòng giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại; giữa sự nên thơ và thanh bình; giữa vẻ đẹp núi rừng trong trẻo, hùng vĩ và sự mạnh mẽ của con người trong quyết tâm, khát vọng hướng tới xây dựng một cuộc sống ý nghĩa…Và với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Tiên Yên ngày càng trở lên thu hút và trở thành điểm đến hấp dẫn: Nhà đầu tư tìm thấy ở Tiên Yên sự thuận lợi và nhiều cơ hội trong đầu tư; du khách tìm thấy một “Hội An thứ hai” vừa cổ kính, lại vừa năng động. Còn người dân thì hài lòng, gắn bó và sống một cuộc sống thanh bình nơi đây./.

An Bình