Xử lý kỷ luật cán bộ thi hành án huyện Gò Công Đông

13/10/2020 | 14:23 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Chi Cục trưởng, Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đã có quá trình công tác như sau: Tháng 4/1995 tham gia công tác tại đội Thi hành án thị xã Gò Công, tháng 10/1998 đã được kết nạp vào Đảng và tháng 2/2006 bổ nhiệm Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Gò Công Đông. Tháng 7/2014, được bổ nhiệm giữ vị trí Chi cục trưởng; Phó Bí thư Chi bộ và Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án nhiều nhiệm kỳ... Thế nhưng, đồng chí Bùi Quang Vinh đã thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, dẫn đến quá trình công tác có nhiều lần vi phạm pháp luật. Tháng 12/2016, đồng chí Vinh đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cách chức Bí thư chi bộ”, do vi phạm về việc chiếm giữ tiền trong thời gian dài của người đấu giá mua tài sản thành đã bỏ cọc, không nộp vào quỹ cơ quan; thiếu kiểm tra, giám sát để cấp dưới nhận tiền của người phải thi hành án không ra biên lai và không nộp vào quỹ cơ quan theo quy định.

Vừa qua, đồng chí Vinh bị kỷ luật do bản thân có 4 lần trực tiếp nhận tiền của người thi hành án, không ra biên lai và không nộp vào quỹ của cơ quan theo quy định với số tiền trên nửa tỷ đồng, cụ thể là:

Tháng 7/2010, Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, ban hành quyết định thi hành án dân sự đối với ông Phan Văn Tôn Nhỏ và bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ngụ xã Vàm Láng với số tiền phải thi hành trên 21 triệu đồng. Tháng 6/2015 ông Nhỏ nộp trên 16 triệu đồng tiền thi hành án, nhưng ông Vinh không ra biên lai và không nộp quỹ cơ quan.

Tháng 10/2015, Chi cục ban hành quyết định thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan, ngụ xã Tân Thành số tiền 200 triệu đồng. Tháng 7/2017, bà Xuân Lan nộp thi hành án 41 triệu đồng, ông Vinh cũng không ra biên lai và không nộp quỹ cơ quan.

Tháng 11/2016, Chi cục ra quyết định thi hành án đối với bà Đỗ Thị Thanh Lan, ngụ xã Tân Tây số tiền trên 386,7 triệu đồng. Tháng 8/2017, bà Thanh Lan nộp thi hành án 2 lần với số tiền trên 444 triệu đồng (bao gồm cả tiền lãi chậm thi hành án), ông Vinh đều không ra biên lai và không nộp vào quỹ cơ quan.

Tháng 7/2017, Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, ban hành quyết định thi hành án dân sự đối với bà Trần Thị Tiết, ngụ xã Phước Trung với số tiền phải thi hành án hơn 43 triệu đồng; tháng 9/2017 ông Tiết nộp 3 triệu đồng, ông Vinh cũng không ra biên lai và không nộp tiền vào quỹ cơ quan theo quy định.

Như vậy, từ tháng 6/2015 đến tháng 9/2017, Bùi Quang Vinh đã nhận tiền thi hành án nhiều lần, thời gian, đối tượng và số tiền khác nhau với tổng số tiền mà các cá nhân nộp để thi hành án gần 505 triệu đồng. Quá trình thu tiền, Vinh không ra biên lai cho người nộp, không nộp tiền vào quỹ cơ quan, không thanh toán tiền thi hành án theo quy định mà chiếm dụng trong thời gian dài, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sự việc được Cục thi hành án tỉnh Tiền Giang phát hiện, tổ chức kiểm tra đột xuất, kết luận sai phạm và đã xem xét xử lý kỷ luật hình thức “Buộc thôi việc” đối với Bùi Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông. Sau khi bị kỷ luật, Vinh đã nộp đủ số tiền sai phạm khắc phục hậu quả.

Thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Huyện ủy kết luận: Trong thời gian giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông, năm 2016 đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Đông thi hành kỷ luật hình thức “Cách chức Bí thư chi bộ” do vi phạm về chiếm giữ tiền trong thời gian dài của người đấu giá mua tài sản thành đã bỏ cọc không nộp vào quỹ cơ quan. Tuy nhiên, đồng chí Vinh không chịu tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu mà tiếp tục tái phạm. Với vai trò người đứng đầu đơn vị, Vinh không gương mẫu chấp hành Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Việc làm trên đã ảnh hưởng đến uy tín của của bản thân, của tổ chức đảng và đơn vị, vi phạm Điều 10, Quy định số 47, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm “…Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định”. Do đó, UBKT Huyện ủy căn cứ vào Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đã xử lý kỷ luật hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bùi Quang Vinh.

Những năm qua, ngành thi hành án dân sự đã góp phần tích cực trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian gần đây tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong ngành thi hành án dân sự cũng không phải là ít, một số sai phạm xảy ra trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thi hành án và sai phạm tài chính, kế toán; cũng có trường hợp lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc quy định chưa rõ của luật để gây khó khăn cho đương sự; một số lại vi phạm do tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng có liên quan đến thi hành án giá trị lớn.

Tuy pháp luật đã quy định rõ về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự, nhưng một số cán bộ, chấp hành viên khi thực thi nhiệm vụ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện không đúng quy định về trình tự thủ tục thi hành án; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, chiếm giữ tiền thi hành án… gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị khởi tố hình sự.

Từ thực tiễn trên, có thể rút ra một số vấn đề về công tác thi hành án hiện nay: Công tác thẩm định, tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức ngành thi hành án, nhất là bổ nhiệm chấp hành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, thủ tục, nhằm đảm bảo tuyển chọn hay bổ nhiệm người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác… theo quy định. Cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của chấp hành viên, nhất là chấp hành viên được phân công thi hành những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn. Đồng thời ngành thi hành án cần thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức và hướng dẫn nghiệp vụ cho chấp hành viên...

Trịnh Nhất – Lê Tuấn Anh

Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự