Vũng Tàu xây dựng thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp

08/05/2018 | 07:18 AM

Xem với cỡ chữ

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đảng bộ thành phố đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết tập trung lãnh đạo, trong đó nổi bật là Chỉ thị 09 và Chỉ thị 16 về tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường và tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch trên địa bàn; xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp.

Triển khai Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm và then chốt cần tập trung thực hiện. Năm 2016, xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là: “Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước gắn với chỉnh trang đô thị trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính một cách có hiệu quả gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân”. Năm 2017, xác định 2 nhiệm vụ then chốt là: Thúc đẩy kinh tế dịch vụ du lịch phát triển, trong đó tập trung tạo lập môi trường du lịch thân thiện, chất lượng, uy tín, an toàn; kết hợp với việc tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị nhằm xây dựng thành phố Vũng Tàu là đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp. Đẩy  mạnh công tác quản lý đô thị; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Đặc biệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, một trong những yếu tố góp phần thực hiện thành công Nghị quyết. Hằng năm, ngay từ đầu năm Thành ủy đã ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban chuyên môn và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ để xem xét, kết luận. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình, yêu cầu thực tế xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Để việc lãnh đạo, chỉ đạo được sâu sát, Thành ủy phân công Tổ công tác theo dõi, kiểm tra và dự sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình. Cùng với việc bám sát cơ sở, thông qua chế độ báo cáo của UBKT các cấp, các hội nghị giao ban, trao đổi thông tin, công tác tiếp công dân... kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm ở địa phương, đơn vị; đồng thời qua đó cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra thành dư luận bức xúc.

Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã đồng hành cùng triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Đảng bộ, chính quyền. Kết quả, trong 2 năm 2016, 2017 Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 76 tổ chức đảng và 743 đảng viên về việc quán triệt, thực hiện Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa VI; việc triển khai, tổ chức thực hiện 2 nhiệm vụ then chốt và 2 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; việc thực hiện Nghị quyết 02, ngày 27-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020... Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm những nội dung thực hiện chưa tốt. Giám sát chuyên đề 73 tổ chức đảng và 29 đảng viên về việc thực hiện Nghị quyết số 03, ngày 17-10-2011 của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo ngăn chặn, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai và xây dựng tại thành phố Vũng Tàu”; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy...

Ngoài ra, để có cơ sở đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp về thực hiện 2 nhiệm vụ then chốt năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn giám sát 17 tổ chức đảng. Qua giám sát đánh giá ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nhiệm vụ then chốt. Điển hình như qua giám sát đối với Đảng ủy Phường 7 đã chỉ ra những mặt hạn chế như: Kế hoạch triển khai 2 nhiệm vụ then chốt của UBND phường chưa thật sự bám sát vào nội dung chính của Thành ủy, UBND thành phố; UBKT Đảng ủy chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát  liên quan đến 2 nhiệm vụ then chốt năm 2017; kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ về triển khai 2 nhiệm vụ then chốt còn chung chung, chưa cụ thể và thời gian triển khai... Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu Đảng ủy Phường 7 phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND phường; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị phường trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc thực hiện 2 nhiệm vụ then chốt...

Trước thực trạng vi phạm, xử lý vi phạm về sử dụng đất, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường đối với các nhà hàng và các vựa kinh doanh hải sản tại Phường 5 kéo dài, không được xử lý dứt điểm, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và gây bức xúc trong dân, Thường trực Thành ủy đã giao UBKT Thành ủy khẩn trương triển khai giám sát về vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xử lý vi phạm. Qua giám sát đã chỉ ra, do công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo xử lý vi phạm theo các văn bản chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, đây là nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong chỉ đạo xử lý các vi phạm. UBKT Thành ủy đã yêu cầu đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố với chức trách nhiệm vụ được giao thường xuyên, quyết liệt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm và không để tình trạng tái vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép và ô nhiễm môi trường xảy ra tại Phường 5 nói riêng và thành phố Vũng Tàu nói chung. Đồng thời, yêu cầu đồng chí Thảnh tự kiểm điểm, tự phê bình về hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thành phố Vũng Tàu ngày nay.

Do tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng hình ảnh, diện mạo đô thị của thành phố Vũng Tàu đã có những thay đổi tích cực. Bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, thân thiện. Cảnh quan môi trường, trật tự, vệ sinh tại các khu du lịch, công viên, bãi biển được bảo đảm; các tuyến đường nội đô thành phố sạch đẹp hơn. Lượng khách du lịch đến thành phố và thu hút các nhà đầu tư ngày càng tăng góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của thành phố đều đạt kế hoạch và có bước tăng trưởng so với cùng kỳ, thu ngân sách của thành phố ước đạt 4.625 tỷ đồng, vượt 43% so kế hoạch; đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện. Đây là những yếu tố và kết quả đạt được quan trọng trong tạo chuyển biến trong nhân dân, du khách và doanh nghiệp về ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ứng xử văn hóa đối với con người và môi trường, thúc đẩy du lịch thành phố phát triển, góp phần vào những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội./.

Trọng Đức