Vi phạm do không thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao

30/03/2018 | 10:52 AM

Xem với cỡ chữ

Sau khi nắm tình hình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Vương Khả Lợi, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong tham mưu cho đồng chí Viện trưởng chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngành Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; trách nhiệm chỉ đạo một số vụ, việc được phân công...

Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận: Với trách nhiệm là Phó Viện trưởng đồng chí cùng tập thế lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo hoạt động của Ngành còn một số hạn chế: Chất lượng truy tố một số vụ án còn hạn chế bị tòa án trả hồ sơ do thiếu chứng cứ; tỷ lệ không chấp nhận kháng nghị về án treo vẫn còn cao, một số trường hợp đề nghị cho hưởng án treo của Viện Kiểm sát không đúng quy định, có trường hợp tòa án cho hưởng án treo không đúng nhưng Viện Kiểm sát không kịp thời kháng nghị; một số tin báo tố giác tội phạm cơ quan điều tra thẩm tra, xác minh không đúng thời hạn và vi phạm một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; một số vụ án để quá thời hạn điều tra như vụ án Phú Hồng Hải, Lê Hải Nhị; vi phạm trong vụ án Hồ Thị Lệ Thao, như: ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố, quyết định gia hạn điều tra (lần 2) nhưng không có báo cáo đề xuất của kiểm sát viên; chưa xin ý kiến thỉnh thị ngành dọc cấp trên khi tình hình trở nên phức tạp; quá trình giải quyết vụ án có biểu hiện lộ, lọt thông tin nhưng không đề xuất, kiến nghị biện pháp ngăn chặn; mối quan hệ với người bị hại thiếu thận trọng; thiếu kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện nhiệm vụ của kiểm sát viên và bộ phận chuyên môn nên trong quá trình kiểm sát vụ án còn sai sót, vi phạm.

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban cán sự đảng, đồng chí có trách nhiệm cùng Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm như: Trong các cuộc họp chủ yếu bàn về công tác cán bộ, các nhiệm vụ khác chưa được bàn bạc, thảo luận để lãnh đạo, nhất là chưa lãnh đạo giải quyết những vụ án trọng điểm, phức tạp; chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa lãnh đạo công tác kiểm tra; sau cuộc họp Ban cá sự đảng không ban hành nghị quyết hoặc kết luận để triển khai thực hiện; không kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; trách nhiệm Bí thư Đảng ủy chưa phân định rõ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy còn hạn chế như: Chưa đúng quy trình, một số chi bộ sinh hoạt không đảm bảo số kỳ họp trong năm và còn hình thức nhưng chưa kịp thời kiểm tra để chấn chỉnh; một số vấn đề bức xúc, có dư luận trong cơ quan nhưng chưa chỉ đạo giải quyết.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lợi có phần ảnh hưởng đến việc thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp của Ngành Kiểm sát tỉnh; riêng việc để vụ án Hồ Thị Lệ Thao kéo dài, việc giải quyết vụ án trở nên phức tạp, gây ghi ngờ trong nội bộ, giữa Viện Kiểm sát với Cơ quan điều tra và người tham gia tố tụng, phát sinh đơn tố cáo gửi nhiều lần, nhiều nơi, bị hại và bị can hành hung kiểm sát viên phụ trách vụ án, gây rối trật tự tại Trụ sở cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và các tổ chức.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Lợi đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra đồng chí tự giác và thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm; vi phạm, khuyết điểm của đồng chí có yếu tố khách quan, do đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định không xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lợi; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Lợi khắc phục vi phạm, khuyết điểm, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiền Anh