UBKT Tỉnh uỷ Phú Thọ: Phát hiện sai phạm và kỷ luật cán bộ quản lý của Bảo tàng Hùng Vương

05/08/2019 | 14:18 PM

Xem với cỡ chữ

Qua nắm tình hình, ngày 13-12-2018, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương và các đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương (nguyên Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015, 2015-2017; nguyên Kế toán trưởng Bảo tàng Hùng Vương); Nguyễn Thị Mai Thoa, đảng viên, Phó Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương (nguyên Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015; nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu - sưu tầm Bảo tàng Hùng Vương) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp cho điều tra, nghiên cứu, sưu tầm văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cho thuê tài sản Nhà nước tại đơn vị từ năm 2013 đến 2017.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ cho thấy: Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc cho thuê địa điểm trong khuôn viên Bảo tàng. Việc làm này là vi phạm Quy định 98, ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan được nêu rõ tại Điều 2, Khoản 3: "Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác...". Bên cạnh đó, thiếu kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính hằng năm tại đơn vị, để xảy ra một số sai phạm: Lập chứng từ quyết toán và quyết toán giá trị tư liệu, hiện vật đã sưu tầm trái quy định; cho cá nhân thuê địa điểm trong khuôn viên Bảo tàng để tổ chức kinh doanh, trái quy định theo Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND, ngày 10-8-2010 của UBND tỉnh Phú Thọ, tại Điều 1, mục VI, khoản 1, ghi: "Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chuyển tài sản nhà nước: Nhà, đất thuộc trụ sở làm việc và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất".

Đối với đồng chí Trần Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo cơ quan và các cá nhân khác thực hiện việc lập, ký chứng từ với chức danh Kế toán trưởng để thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán trái quy định - vi phạm Luật Ngân sách nhà nước. Chịu trách nhiệm cùng Ban Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương về việc ký hợp đồng cho các cá nhân thuê địa điểm trong khuôn viên Bảo tàng để kinh doanh, là trái quy định theo Quyết định 2429 nói trên. Thiếu tính đấu tranh trong tự phê bình và phê bình; biết những sai phạm tại Bảo tàng Hùng Vương không tham mưu với Chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ khắc phục hậu quả; không báo cáo cấp trên để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, để vi phạm kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, trên cương vị Trưởng phòng Nghiên cứu - sưu tầm đã cùng với Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ liên quan ký thủ tục thanh toán của 21 hợp đồng trái quy định: Ký với chức danh lãnh đạo cơ quan 9 hợp đồng, quyết toán trái quy định về giá của tư liệu, hiện vật, vi phạm Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, cũng chịu trách nhiệm cùng Ban Giám đốc Bảo tàng ký hợp đồng cho các cá nhân thuê địa điểm trong khuôn viên Bảo tàng; thiếu đấu tranh trong tự phê bình và phê bình; không tham mưu Chi bộ xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ, đảng viên trong chi bộ khắc phục hậu quả...

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc trên, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ cũng chỉ rõ khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, 2015-2017, Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương: Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện không đúng theo nghị quyết của Chi bộ; chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 98 của Ban Bí thư. Chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy chi bộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát, dẫn đến những sai phạm trong quản lý tài sản, ngân sách; trực tiếp ký 49 hợp đồng để quyết toán trái quy định. Những vi phạm này là nghiêm trọng, gây lãng phí thất thoát ngân sách, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015, 2015-2017 đối với đồng chí Trần Thị Bích Ngọc và kỷ luật cảnh cáo đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã nghỉ chế độ từ tháng 4-2018, hiện nay bị bệnh, đang điều trị, UBKT Tỉnh ủy chưa xem xét, thi hành kỷ luật. Đối với Chi bộ Bảo tàng Hùng Vương kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nêu trên.

Qua vụ việc trên cho thấy, nếu vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, đặc biệt là Chi ủy chi bộ Bảo tàng Hùng Vương được phát huy tốt trong việc cho ý kiến về việc cho thuê địa điểm trong khuôn viên Bảo tàng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính hằng năm; ý thức trách nhiệm thực hiện công việc của các đồng chí trong Ban Giám đốc được đề cao... thì sai phạm khó xảy ra. Đây là bài học kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài chính./.

 Lương Đức