UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình giúp đỡ xã có tính chất đặc thù

07/08/2018 | 13:51 PM

Xem với cỡ chữ

Hội nghị triển khai Quyết định số 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tại xã Khánh Vân

Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU, ngày 01-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình được phân công phụ trách xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh. Kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã cùng với doanh nghiệp kết nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ xã phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giúp xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Một trong những nội dung được UBKT Tỉnh uỷ tập trung triển khai là tư vấn giúp xã Khánh Vân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích sản xuất theo quy hoạch gọn vùng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông, trong đó một số cây trồng đạt năng suất, có giá trị kinh tế cao, diện tích quy mô lớn, gọn vùng như cây khoai tây 33ha, cây ngô 40ha, bí xanh 25ha… Tư vấn hướng dẫn giải quyết xử lý vi phạm, tồn tại về quản lý đất đai, đề nghị cấp đất thu tiền cho 141 hộ dân, quy hoạch đấu giá đất để thu ngân sách xã phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị với Đảng ủy xã Khánh Vân để kiểm tra, rà soát những tiêu chí đã đạt được và chưa đạt được được trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới; từ đó có các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả xã Khánh Vân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Song song với việc tư vấn, giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới, UBKT Tỉnh ủy đã giúp xã Khánh Vân tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt các chính sách an sinh xã hội. Chủ trì, phối hợp với UBKT Huyện ủy Yên Khánh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cán bộ UBKT Đảng ủy xã và cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Trực tiếp hướng dẫn UBKT Đảng ủy xã tham mưu giúp Đảng ủy  giải quyết dứt điểm một số đơn thư khiếu nại, kiến nghị, đề nghị của công dân liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và thực hiện việc dồn điền đổi thửa của công dân. Tham gia ý kiến với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh và Đảng ủy xã kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt để nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền xã. Tham dự  thường xuyên các hội nghị của Đảng ủy xã để tham gia góp ý trong việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, phối hợp và vận động các doanh nghiệp được giao kết nghĩa với xã Khánh Vân giúp xã xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông trên địa bàn, nhà văn hóa khu trung tâm xã. Riêng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tiết kiệm và trích một phần kinh phí từ nguồn chi thường xuyên để tặng 2 bộ máy vi tính cho Đảng ủy, UBND xã; tặng 20 xuất quà trị giá mỗi xuất 500.000 đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp 27-7 vừa qua. Tổng kinh phí của cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã hỗ trợ xã từ khi triển khai thực hiện quyết định 140 cho đến nay là 137.500.000 đồng.

Những kết quả bước đầu đạt được ở Khánh Vân nói riêng và ở các xã đặc thù, một lần nữa khẳng định Quyết định số 140 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính chất đặc thù được triển khai là một chủ trương đúng đắn, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phụ trách; huy động được tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp trong việc giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, UBKT Tỉnh ủy đã xác định một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung đó là:

Thực hiện tốt công tác phối hợp và hướng dẫn các tổ chức, đoàn thể của xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa việc triển khai thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn UBKT Đảng ủy xã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân (nếu có); tham gia hướng dẫn, tư vấn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp kết nghĩa tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để giúp đỡ, tư vấn giúp xã phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn; mở rộng tư vấn hỗ trợ việc làm, dạy nghề cho lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Hướng dẫn xã tiếp tục tuyên truyền, xây dựng các giải pháp nâng cao tránh nhiệm của nhân dân trong việc giữ vững những việc đã làm được và hoàn thiện hơn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng huyện nông thôn mới”.

Có thể khẳng định trong thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng như các nhiệm vụ khác do cấp ủy giao; Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong việc thực hiện Quyết định 140 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ những kết quả đạt được, UBKT Tỉnh ủy cùng với các doanh nghiệp kết nghĩa với Đảng ủy và nhân dân trong xã Khánh Vân tiếp tục đồng hành giúp xã ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.

Phạm Văn Lương

 (Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình)