UBKT Tỉnh uỷ Đắk Lắk chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

14/10/2019 | 07:33 AM

Xem với cỡ chữ

Đắk Lắk là tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên 13.125 km2, dân số hơn 1,8 triệu người (47 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 31,69%); Đảng bộ tỉnh có 810 tổ chức cơ sở đảng với 74.868 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều, có hiệu quả tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh, ngăn ngừa, hạn chế sai phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn công tác của UBKT Trung ương do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk tháng 5-2019.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk kiểm tra 64 tổ chức đảng, 1.527 đảng viên (có 462 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, tất cả đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng và 1.255 đảng viên. Chỉ từ năm 2018 đến nay, UBKT các cấp chủ động nắm chắc tình hình qua nhiều kênh thông tin, việc hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; giám sát thường xuyên, chuyên đề, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 tổ chức đảng, 586 đảng viên (có 191 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng, 460 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng có cấp dưới trực tiếp và 27 đảng viên (3 Tỉnh ủy viên và nhiều trường hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). UBKT Tỉnh ủy phát hiện, kiểm tra, kết luận, làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm, kịp thời uốn nắn, xử lý và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, chính quyền.

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các đồng chí (nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng; Uỷ viên Ban cán sự đảng, Trưởng phòng Tổ chức-cán bộ; Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk, nguyên Trưởng phòng 3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh). Trong đó, điển hình là kết luận đồng chí nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ tháng 6-2010 đến tháng 2-2018, đã mắc nhiều khuyết điểm, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện không nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan. Cụ thể, đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác điều động cán bộ, xây dựng cơ bản, để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền 1,5 tỷ đồng; để nhiều vụ án kéo dài, có dấu hiệu tiêu cực. UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí nguyên Viện trưởng theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận, làm rõ những khuyết điểm, vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea Súp và các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bí thư Huyện ủy Krông Ana; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin...

UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 20 tổ chức đảng, 558 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, vấn đề nổi cộm, bức xúc, như: Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thiếu trách nhiệm, buông lãnh đạo, quản lý; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng; công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 458 đảng viên.

Để chủ động thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng chí Phan Xuân Lĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Trước hết, UBKT các cấp trong tỉnh xác định kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, có tác dụng quan trọng trong việc quản lý, giáo dục, răn đe, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới, UBKT các cấp chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc trong dư luận, đặc biệt là công tác tổ chức - cán bộ, quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách...; kết hợp nhiều kênh thông tin để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thông tin báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý sau kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Lương Đức