UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngăn ngừa vi phạm

17/09/2020 | 00:39 AM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) đã chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, không đợi đến khi có vụ việc mới tiến hành kiểm tra. Đồng thời, hướng dẫn cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên là tiêu chí để đánh giá kết quả, hiệu quả công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Quận ủy Thanh Khê đã kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng nắm thông tin thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán… của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân; việc tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên; bình xét, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân… Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên UBKT Quận ủy theo dõi địa bàn, lĩnh vực được phân công; qua theo dõi địa bàn nắm chắc các chứng cứ, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tránh tình trạng kiểm tra nhưng không hiệu quả, không xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín, dư luận không tốt đối với tổ chức đảng, đảng viên; mất thời gian, công sức của cán bộ kiểm tra cũng như đối tượng kiểm tra.

Nhiệm kỳ qua, UBKT Quận ủy Thanh Khê đã phát hiện, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; kết luận 1 chi bộ trường mầm non công lập trực thuộc Đảng bộ phường có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. UBKT Quận ủy đề nghị và Đảng ủy phường đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tổ chức đảng theo thẩm quyền; 2 tổ chức đảng còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan.

UBKT Quận ủy kiểm tra 8 đảng viên (có 1 Quận ủy viên và 2 Đảng ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 3 đảng viên vi phạm đến mức và đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Cảnh cáo 2, khiển trách 1; các trường hợp còn lại vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận phê bình nghiêm túc và không xem xét thành tích thi đua, khen thưởng cuối năm về mặt Đảng và Nhà nước đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Quận ủy Thanh Khê rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải được quán triệt, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ kiểm tra phải nắm vững Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng. UBKT, cán bộ kiểm tra phải chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình bằng nhiều kênh thông tin, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, lực lượng kiểm tra, thời gian và phương pháp tiến hành. UBKT cấp trên thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo các chuyên đề về kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, nhất là việc kê khai, minh bạch tài sản; quản lý tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai; phòng, chống tham nhũng…

Đặc biệt, cần quan tâm, có chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra cấp xã, phường (hiện nay đang hưởng chế độ phụ cấp 1,14, tương đương 1.690.000 đồng/tháng rất thấp nên cán bộ kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn, không yên tâm công tác). Vì vậy, cần có chế độ phụ cấp đối với cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm để cán bộ kiểm tra yên tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Lương Đức