UBKT Huyện ủy An Biên thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

10/05/2019 | 13:47 PM

Xem với cỡ chữ

Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên (Kiên Giang) đã và đang nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, huyện An Biên trở thành huyện nông thôn mới; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy An Biên đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng chí Trần Minh Sao, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy An Biên cho biết: Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. UBKT Huyện ủy làm việc với tinh thần khách quan, trách nhiệm, không có vùng cấm, không ngại va chạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp. Công tác thẩm tra, xác minh luôn được tiến hành chặt chẽ, chính xác, công minh; xem xét thấu đáo các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, cố tình vi phạm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Huyện ủy tham mưu giúp cấp ủy hoặc xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý; kiến nghị khắc phục, sửa chữa những vi phạm, thiếu sót, khuyết điểm và phúc tra việc thực hiện kết luận kiểm tra.

Từ năm 2016 đến hết năm 2018, UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 17 tổ chức đảng và 17 đảng viên; giám sát 14 tổ chức đảng và 4 đảng viên. UBKT Huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 17 tổ chức đảng và 18 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 11 đảng viên, kết luận đều có khuyết điểm vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, không để những vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, từ vi phạm cá nhân thành vi phạm tập thể.

Điển hình như vụ việc UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Thái A và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Qua kiểm tra, bên cạnh việc chỉ ra những ưu điểm, UBKT Huyện ủy cũng đã làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ. UBKT Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Thái A tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy.

Hay vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Yên A và đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm đối với tập th Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Yên A, kịp thời chấn chỉnh công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thưng xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nội bộ, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tập thể vững mạnh. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Yên A tổ chức kiểm điểm đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và kiểm điểm nghiêm túc đối với đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quốc. Kết quả phúc tra việc thực hiện thông báo kết luận của UBKT Huyện ủy về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tây Yên A và 2 đồng chí trên cho thấy Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các đồng chí đã khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm, đoàn kết nội bộ và sức chiến đấu của đảng viên và tổ chức đảng được nâng lên đã góp phần tích cực ổn định tình hình và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hơn nửa nhiệm kỳ qua, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy An Biên đã góp phần ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, huyện đã thực hiện đạt và vượt 29/36 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Tạp chí Kiểm tra trao đổi với UBKT Huyện ủy An Biên.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, UBKT Huyện ủy tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới… Chú trọng công tác giám sát, nhằm cảnh báo phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm; quan tâm theo dõi, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường phúc tra và xử lý phúc tra.

Đứng bên bờ kênh Chống Mỹ trên đất An Biên giữa những ngày tháng Tư lịch sử này gợi lại khí thế tiến công dũng mãnh, thắng lợi của quân và dân An Biên cách đây 44 năm, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Dòng kênh Chống Mỹ năm xưa là con đường huyết mạch vận chuyển lương thực, vũ khí đạn dược cung cấp vùng căn cứ cách mạng U Minh Thượng, chiến trường Tây Nam bộ đánh thắng kẻ thù xâm lược, giờ đây đang đảm nhiệm vai trò dẫn nước phục vụ cho những cánh đồng nuôi tôm, nuôi cá để người dân An Biên vươn lên làm giàu, xây dựng quê hương giàu đẹp. An Biên hôm nay, sức sống mới đang bừng lên trong tiến trình đổi mới và hội nhập chung của cả nước./.

Trọng Đức