UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

24/10/2019 | 14:26 PM

Xem với cỡ chữ

Đắk Nông là tỉnh miền núi nằm ở phía nam Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên 6.515,3 km2, dân số hơn 630 nghìn người (với 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 32%); Đảng bộ tỉnh có 361 tổ chức cơ sở đảng với hơn 26 nghìn đảng viên. Trong những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Đắk Nông đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa nghiêm...

Đoàn công tác của UBKT Trung ương do đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông ngày 13-5-2019.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông kiểm tra 43 tổ chức đảng, 609 đảng viên (có 241 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận, tất cả đều có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng, 356 đảng viên. Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và 54 đảng viên. Để bảo đảm chất lượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình qua nhiều kênh thông tin, thường xuyên cử cán bộ theo dõi địa bàn dự họp, sâu sát cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; tăng cường giám sát thường xuyên, chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đơn cử, UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong và đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Glong; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong. Qua kiểm tra, kết luận, từ năm 2008 - 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong đã lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai, bảo vệ rừng để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm. Thiếu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn chiếm đất rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài. Để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng phải xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật; không kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm nổi cộm về quản lý đất đai, bảo vệ rừng và quản lý dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đối với 223,258 ha cho 398 hộ trên diện tích lấn chiếm đất rừng trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh không đúng quy định tại Nghị định 84, ngày 25-5-2007 của Chính phủ... Trước những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kỷ luật bằng hình thức khiển trách Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; đồng thời, đề nghị và Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong, nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong. Liên quan đến sai phạm của vụ việc, UBKT Tỉnh ủy cũng đã đề nghị và Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Hay, qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã phát hiện sai phạm và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Chánh và Phó Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông. Kết luận, cả hai đồng chí Chánh, Phó Tòa hình sự đều vi phạm trong quá trình xét xử các Bản án hình sự. UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Chánh Tòa hình sự và kỷ luật khiển trách đồng chí Phó Tòa hình sự.

Bên cạnh đó, UBKT cấp huyện và cơ sở cũng đã chủ động kiểm tra 36 tổ chức đảng, 575 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh sai phạm, như: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; công tác bổ nhiệm cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đất đai, tài nguyên, khoáng sản...

Qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp tỉnh Đắk Nông, có thể rút ra một số kinh nghiệm, như: Trước tiên, UBKT các cấp phải chủ động sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình qua nhiều kênh thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm kịp thời, lúc mới manh nha. Có phương pháp giải quyết trên tinh thần đồng chí, đồng đội, lấy xây là chính, nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì thực hiện theo đúng quy định của Đảng để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Đối tượng kiểm tra là đảng viên có chức, quyền, người đứng đầu; những nơi, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phải làm tốt công tác tư tưởng cho đối tượng kiểm tra, giúp công tác kiểm tra được thuận lợi, đối tượng được kiểm tra hợp tác, tạo điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quy trình, thủ tục do Điều lệ Đảng quy định, không được máy móc, vận dụng thiếu căn cứ, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, không bị mặt trái của cơ chế thị trường chi phối...

  Lương Đức