Thành ủy Phủ Lý (Hà Nam) chủ động kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên

21/01/2020 | 14:17 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Phủ Lý (Hà Nam) có 68 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 30 đảng bộ cơ sở (21 đảng bộ phường, 9 đảng bộ cơ quan) và 38 chi bộ cơ sở; có 316 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số 9.447 đảng viên.

Năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạọ, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tình hình thực tiễn của địa phương. Thành ủy đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên với quan điểm: Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, Thành ủy đặc biệt chú ý đến việc tăng cường công tác giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thành phố Phủ Lý - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Hà Nam.

Để giúp Ban Thường vụ Thành ủy nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng được phân công phụ trách, theo dõi. Ngoài ra, duy trì việc phân công các đồng chí Thành ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố hằng tháng dự sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố để nắm bắt thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phản ánh tham mưu, đề xuất, giúp các cấp ủy giải quyết tốt những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở...

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; Ban Thường vụ thành ủy đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng và chỉ đạo UBKT Thành ủy triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định cũng như nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong năm, các cấp ủy đã kiểm tra 56 tổ chức đảng và 48 đảng viên; giám sát chuyên đề 51 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng và 13 đảng viên, tăng 9 đảng viên so với năm 2018, giám sát 8 tổ chức đảng và 15 đảng viên, tăng 13 đảng viên so với năm 2018; đảng ủy cơ sở kiểm tra 46 tổ chức đảng và 35 đảng viên, giám sát 43 tổ chức đảng và 30 đảng viên.

Chỉ đạo UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 1 tổ chức đảng cấp dưới và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 3 đảng viên so với năm 2018). Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 57 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 2 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 43 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Kiểm tra việc sử dụng ngân sách đảng đối với 2 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với 52 tổ chức đảng và 1.906 đảng viên. Thi hành kỷ luật 34 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 23, cảnh cáo 1, khai trừ ra khỏi Đảng 10 trường hợp.

Đáng chú ý trong năm qua, sau khi nhận được nguồn tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm và trách nhiệm trong việc cấp phát thuốc quá hạn sử dụng thanh quyết toán tiền công khám bệnh bảo hiểm y tế của Trung tâm Y tế thành phố, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiến hành xác minh nguồn tin trên. Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, đánh giá chứng cứ, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin trên. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo UBKT thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ và 3 đảng viên thuộc Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý, trong đó 1 đồng chí là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, 1 đồng chí là đảng viên, Phó Giám đốc, 1 đồng chí đảng viên, nguyên Phó Giám đốc. Nội dung kiểm tra về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ. Kết quả kiểm tra: Chi bộ và các đảng viên được kiểm tra có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT Thành uỷ yêu cầu Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố và các đảng viên được kiểm tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc về trách nhiệm tập thể, cá nhân. Đối với một số đảng viên có liên quan đã nghỉ hưu, chuyển công tác đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Hầu hết các cuộc kiểm tra, giám sát đều được thực hiện đúng quy trình, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, nhất là xử lý kỷ luật bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn có tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên chưa tốt, chưa kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên để giáo dục, ngăn chặn dẫn đến đảng viên vi phạm pháp luật phải thi hành kỷ luật đảng. Vẫn còn đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có biểu hiện thiếu thiện chí, hợp tác, tinh thần tự phê bình và phê bình, tính tự giác kém gây khó khăn, trở ngại cho quá trình kiểm tra.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã phát hiện, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; giúp tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2018, hoàn thành 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra. Thành phố được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an  toàn xã hội được giữ vững...

Năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố xác định tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là ở những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đng thời nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Chú trọng làm tốt công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, để chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ khi còn mới manh nha. Phát huy vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác trên địa bàn thành phố./.

Thu Hoài