Tăng cường giám sát ổn định tình hình từ cơ sở

10/08/2018 | 07:16 AM

Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng cường công tác giám sát đảng viên và tổ chức đảng nhằm chủ động nắm tình hình, ngăn ngừa đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Võ Công Hàm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, Huyện ủy Đức Thọ luôn chú trọng công tác giám sát, vì nếu làm tốt công tác này sẽ giúp cấp ủy nắm chắc tình hình ở cơ sở, từ đó có thể đưa ra những quyết định lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn; giúp cấp ủy nắm bắt được diễn biến tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc để có biện pháp ngăn chặn, xử lý từ khi mới manh nha xuất hiện, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm lớn… Giám sát tốt sẽ giúp ổn định tình hình ngay từ cơ sở, bảo đảm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng đắn.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và chỉ đạo UBKT các cấp xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm bám sát vào nghị quyết lãnh đạo về công tác kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ; nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tập trung giám sát các cấp ủy có nhiều tồn tại, hạn chế; các nội dung theo Kết luận 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); xây dựng nông thôn mới…

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều trực tiếp theo dõi, phụ trách các xã, thị trấn, các chi, đảng bộ trực thuộc. Thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, giám sát để nắm tình hình thông qua các đoàn công tác của Ban Thường vụ định kỳ hằng tháng; qua giao ban an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; dự họp với cấp ủy cấp dưới; hằng tuần dự giao ban xây dựng nông thôn mới… Cùng với việc bám sát cơ sở, thông qua chế độ báo cáo của UBKT các cấp, các hội nghị giao ban, trao đổi thông tin, công tác tiếp công dân... các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện uỷ kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm ở địa phương, đơn vị để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn, ngăn chặn các vi phạm xảy ra khi mới manh nha.

Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã giám sát 160 đảng viên và 185 tổ chức đảng về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 155 cán bộ thuộc các cơ quan, ban, phòng  ngành, đoàn thể cấp huyện hằng tháng về dự sinh hoạt với 155 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cho biết, các cán bộ được phân công dự sinh hoạt với chi bộ thôn xóm, tổ dân phố sẽ thông tin với chi bộ về tình hình chung, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng tới của huyện đến tận cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt các thông tin, phản ánh, những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của chi bộ, đảng viên. Sau dự họp, báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ cho Thường trực Huyện ủy. Với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các ban ngành huyện và cấp ủy cơ sở giải quyết và báo cáo Thường trực Huyện ủy. Nhờ đó, nhiều vấn đề nổi cộm ở cơ sở như: Khai thác cát trái phép trên sông; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn… đã được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định hình hình cơ sở.

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La, đoạn chảy qua huyện Đức Thọ

Điển hình như, qua nắm bắt thông tin từ dự sinh hoạt với chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề nghị UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Chấp hành Chi bộ Ngoại Xuân, Đảng bộ xã Đức Dũng nhiệm kỳ 2015 - 3/2017 và cá nhân một số đồng chí cấp ủy Chi bộ và cán bộ xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận có những sai phạm trong quá trình thu thập thông tin, đã điều tra tăng thêm 7 hộ cận nghèo và ghép 4 khẩu vào hộ cận nghèo, làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và đảng viên trong Chi bộ; làm rõ trách nhiệm và vi phạm của Ban Chấp hành Chi bộ Ngoại Xuân và các cá nhân và xử lý kỷ luật theo quy định. Đồng thời yêu cầu UBND huyện; Ban Chấp hành Đảng ủy xã, UBND xã Đức Dũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm bảo đảm quy trình thủ tục và đúng đối tượng, nghiêm túc xử lý về nhà nước đối với những tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách an sinh xã hội để hưởng sai quy định. Vụ việc được giải quyết đã giúp lấy lại được lòng tin của quần chúng nhân dân và đảng viên và ổn định tình hình ở địa phương.

Việc nắm bắt thông tin kịp thời từ cơ sở cũng đã giúp Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng; các chủ trương đổi mới nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  - an ninh phù hợp với tình hình thực tiễn. Sinh hoạt chi bộ nhờ đó được thực hiện nền nếp, nghiêm túc; tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao, thẳng thắn, cởi mở, nội dung điều hành các cuộc họp chi bộ, các ý kiến thảo luận đi vào trọng tâm; tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ có tiến bộ rõ rệt, chất lượng các nghị quyết được nâng lên. Qua tăng cường công tác giám sát từ cơ sở, Huyện uỷ và các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã có sự gắn kết chặt chẽ, sâu sắc và thống nhất hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chinh trị vả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách hiệu quả, đồng bộ./.

Trọng Đức