Sơn La quyết liệt khắc phục các vi phạm tại kỳ thi PTTH quốc gia năm 2018

09/11/2020 | 09:35 AM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Thông báo kết luận số 644-TB/UBKTTW ngày 07/6/2019 của UBKT Trung ương về kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa, các khuyết điểm, vi phạm đã được UBKT Trung ương kết luận. Cụ thể:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 12/7/2019 về phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa, các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 644-TB/UBKTTW ngày 07/6/2019 của UBKT Trung ương; chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 644-TB/UBKTTW. Trong đó, giao UBKT Tỉnh ủy tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy và định kỳ 15 ngày một lần, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Tổ công tác và các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giao nhiệm vụ tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo. Chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy tổ chức Đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên tại UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình; trao đổi thông tin với UBKT Tỉnh ủy Hà Giang; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có vi phạm bị khởi tố; đảng viên là giáo viên chấm thi, tổ thư ký, thanh tra, tổ chấm kiểm tra; đảng viên là đối tượng trung gian và đảng viên có con được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

UBKT Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị tư vấn nghiệp vụ với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, thống nhất về quy trình và phương pháp kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan bảo đảm sự toàn diện, thống nhất, nhân văn, đúng quy định.

 Với việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong khắc phục những vi phạm trong kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La đã xử lý nghiêm minh tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Sau khi có thông tin chính thức về việc có sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc rà soát, tổng hợp số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và giao báo cáo giải trình, kiểm điểm tại chi bộ, đảng bộ nơi sinh hoạt.

UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin phục vụ cuộc kiểm tra của UBKT Trung ương. Trên cơ sở kết luận của UBKT Trung ương, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hoàng Tiến Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo, bằng hình thức: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng. UBKT Trung ương thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La bằng hình thức cảnh cáo. UBKT Trung ương giao UBKT Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo kiểm tra đối với các tổ chức, đảng viên vi phạm liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Việc xem xét, xử lý kỷ luật của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La được thực hiện quyết liệt, không để tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức 2 Hội nghị tư vấn cho các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và thống nhất về quan điểm, phương pháp, hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đồng thời ban hành các văn bản yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo UBKT của cấp ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý có liên quan đến vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gồm: Đảng viên là giáo viên chấm thi, tổ thư ký, thanh tra, tổ chấm kiểm tra; đảng viên là cha, mẹ có con được nâng điểm trái quy định; đảng viên được xác định là đối tượng trung gian có liên quan các vi phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật: UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, kết luận Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo có vi phạm: Buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xem xét kỷ luật; giao Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở giáo dục và Đào tạo bằng hình thức cảnh cáo.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra, xem xét theo thẩm quyền đối với 100 đảng viên (thi hành kỷ luật 88 đảng viên, phê bình nghiêm khắc 9 đảng viên) theo các nhóm vi phạm sau:

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 8 đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ (đã bị khởi tố). Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng viên Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật 7 đảng viên (Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Hữu Thủy, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận 26 đảng viên (là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Hội đồng thi, Ban Thư ký hội đồng thi, thành viên tổ thư ký chấm thi tự luận, giáo viên chấm thi, tổ chấm kiểm tra và Thanh tra chấm thi) có vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 4 đảng viên; UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 14 đảng viên); phê bình nghiêm khắc 6 đảng viên; chưa xem xét, xử lý theo quy định 1 đảng viên (đang nghỉ thai sản).

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận 5 đảng viên là cán bộ, đảng viên có vi phạm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật khiển trách 1 đảng viên. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thi hành kỷ luật Cảnh cáo 1 đảng viên, Khiển trách 1 đảng viên); phê bình nghiêm khắc 2 đảng viên.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận 46 đảng viên là cha, mẹ của 44 thí sinh được nâng điểm trái quy định trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La (có 88 cha, mẹ của 44 thí sinh, trong đó: Có 48 đảng viên (46 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La, 2 đảng viên không thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La) và 40 cha, mẹ không phải đảng viên). Đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên (UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy và UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên lợi dụng vị trí công tác nhờ xem điểm cho con và một số người khác trước khi có thông báo điểm công khai; cảnh cáo đối với 12 đảng viên nhờ xem điểm cho con trước khi có thông báo điểm công khai; khiển trách 32 đảng viên vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên về tự phê bình, trách nhiệm tuyên truyền và nêu gương theo quy định của Đảng); phê bình nghiêm khắc 1 đảng viên.

Đối với 2 đảng viên là cha, mẹ thí sinh được nâng điểm trái quy định không thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La, UBKT Tỉnh ủy đã có văn bản trao đổi và đề nghị tổ chức đảng quản lý đảng viên chỉ đạo kiểm tra xem xét, xử lý theo thẩm quyền, kết quả: Đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 đảng viên.

Đối với 40 người là cha, mẹ (không phải đảng viên) của thí sinh được nâng điểm trái quy định, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thông báo đến thủ trưởng đơn vị công tác của cha, mẹ thí sinh để xem xét trách nhiệm công chức, viên chức theo quy định.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, kết luận đối với 19 đối tượng trung gian (gồm 18 đảng viên, 1 không phải đảng viên). Trong 18 đảng viên là đối tượng trung gian có 3 đảng viên đồng thời vi phạm nội dung khác (đồng chí Hoàng Tiến Đức đồng thời là Trưởng ban chấm thi; đồng chí Nguyễn Ngọc Hà đồng thời là cha của thí sinh được nâng điểm trái quy định; đồng chí Dương Thị Đạt đồng thời là giáo viên chấm thi đã bị xử lý kỷ luật nêu tại các mục trên). Đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên  (Cấp ủy và UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo 13 đảng viên; chưa xem xét 2 đảng viên).

Đối với 1 đối tượng không phải là đảng viên, UBKT Tỉnh ủy ban hành văn bản đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường, tổ dân phố nơi công dân cư trú xem xét, xử lý theo quy định.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 của Trường PTTH Chiềng Sinh (Sơn La).

Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện khắc phục các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận số 644-KL/UBKTTW với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời; việc xem xét xử lý kỷ luật thực hiện nghiêm trên cơ sở các nguyên tắc, quy trình, thủ tục của Đảng, Nhà nước kết luận rõ nội dung, tính chất, mức độ tác hại và nguyên nhân vi phạm. Đảng viên bị kỷ luật cơ bản đã chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và việc khiếu nại về mức kỷ luật chiếm tỷ lệ rất thấp. Việc xem xét thi hành kỷ luật được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, được dư luận xã hội đồng tình và góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

An Bình