Sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thành phố Tuy Hòa: Nhiều cán bộ bị kỷ luật

09/08/2019 | 13:56 PM

Xem với cỡ chữ

Cuối năm 2018, qua nắm bắt dư luận và phản ánh của quần chúng nhân dân về hiện tượng có sai phạm trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa; UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Nguyễn Lương Sinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Minh Thủ, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Huỳnh Đức Toàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông; Huỳnh Minh Kỳ, đảng viên Chi bộ Cơ quan, công chức địa chính, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Đông. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã phát hiện, kết luận nhiều sai phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và cấp GCNQSDĐ cho 4 trường hợp tại phường Phú Đông.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, năm 2017, sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất số 48 và thửa đất số 84 tại khu phố 4, phường Phú Đông (cả hai trường hp đều chuyển nhượng bằng giấy viết tay), 2 cá nhân nhận chuyển nhượng cùng nộp Đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ cho UBND phường Phú Đông. Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, đồng chí Huỳnh Minh Kỳ, công chức địa chính phường và đồng chí Huỳnh Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đông biết rõ đây là 2 thửa đất lấn chiếm; không có giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất, xây dựng nhà ở, sử dụng không ổn định; thửa đất số 48 đang có tranh chấp, chưa giải quyết dứt điểm; tại thời điểm xác nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ chưa có quyết định phân khu dân cư, chưa được Hội đồng đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất phường Phú Đông thống nhất xét duyệt, chưa niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại Trụ sở UBND phường và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày là không đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, đồng chí Huỳnh Minh Kỳ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉnh sửa, hợp thức hóa, gian lận nhiều giấy tờ, tài liệu làm sai lệch so với hồ sơ quản lý đất đai của Nhà nước và hiện trạng sử dụng đất để trình UBND phường Phú Đông xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ; đồng chí Huỳnh Đức Toàn biết rõ tình trạng hồ sơ 2 thửa đất nhưng đã ký xác nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 2 trường hợp này, trong đó nhiều tài liệu được chỉnh sửa, hợp thức hóa, làm sai lệch so với hồ sơ quản lý đất đai của Nhà nước và hiện trạng sử dụng đất là cố ý làm trái quy định của pháp luật về đất đai.

Với trường hợp được cấp GCNQSDD tại thửa đất số 9, 10, 11, và trường hợp tại thửa đất số 12, khu phố 2, phường Phú Đông, kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy:  Các thửa đất này đã được cân đối cấp cho các hộ gia đình theo Nghị định 64 của Chính phủ trong đó có trường hợp đã cấp GCNQSDĐ nông nghiệp; 2 cá nhân xin cấp GCNQSDĐ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng đồng chí Huỳnh Minh Kỳ và đồng chí Huỳnh Đức Toàn đã hợp thức hóa các thủ tục để đồng chí Huỳnh Đức Toàn đã ký xác nhận nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất không đúng hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, làm sai lệch hồ sơ để đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ nông nghiệp.

Được phân công kiểm tra, ký xác nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ của gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tuy Hòa, đồng chí Trần Minh Thủ, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố khi tiếp nhận hồ sơ cấp GCNQSDĐ 4 trường hợp trên với những thông tin được lập và xác nhận không đúng với hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương về: Nguồn gốc, thời điểm, mục đích sử dụng đất, sự phù hợp quy hoạch…, văn bản xác nhận hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chưa đảm bảo quy định, một số tài liệu trong hồ sơ bị tẩy xóa, nhiều thủ tục được hợp thức hóa, không đúng với thực tế, nhưng đồng chí thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra nên đã ký xác nhận đủ điều kiện đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa cấp GCNQSDĐ.

Trong thời gian từ ngày 3-6 đến 22-6-2018, đồng chí Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố được Chủ tịch UBND thành phố phân công xử lý công việc thay đồng chí Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khi tiếp nhận đã thiếu kiểm tra hồ sơ, thủ tục, ký cấp 4 GCNQSDĐ cho các trường hợp nêu trên là vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Ngoài những sai phạm trong cấp GCNQSDĐ, UBKT Tỉnh ủy còn  chỉ ra những sai phạm của đồng chí Nguyễn Lương Sinh với trách nhiệm được phân công làm Trưởng ban Quản lý dự án nạo vét cửa Đà Diễn. Từ cuối năm 2016, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, chưa có văn bản cho phép triển khai lại, trong thời điểm Chính phủ và UBND tỉnh đã có văn bản tạm dừng việc thực hiện các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn, các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa nạo vét, khơi thông luồng tạm thời cửa Đà Diễn để tạo điều kiện cho bà con ngư dân ra vào cảng, không phải cho phép tiếp tục thực hiện Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, nhưng đồng chí Nguyễn Lương Sinh không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng các quy trình, quy định trọng lĩnh vực đầu tư - xây dựng để đề xuất phương án, nguồn vốn thực hiện việc nạo vét, mà chỉ đạo tổ chức thi công bằng nguồn vốn xã hội hóa, chỉ đạo Ban quản lý Dự án nạo vét cửa Đà Diễn tiếp tục ký phụ lục hợp đồng thực hiện Hợp đồng kinh tế đã ký với DNTN Bảo Châu nạo vét, hút cát theo Dự án nạo vét cửa Đà Diễn là làm trái chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát đánh giá sự cần thiết tiếp tục thực hiện Dự án nạo vét cửa Đà Diễn, chỉ đạo tiếp tục nạo vét đủ khối lượng cát theo hồ sơ thiết kế; ký hợp đồng kinh tế và các văn bản cho phép tiêu thụ nội địa khối lượng cát nhiễm mặn không đúng thẩm quyền.

Đồng chí Huỳnh Đức Toàn được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng chí Huỳnh Minh Kỳ được giao nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường, để cho một số cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cải tạo, xây mới nhà cấp 4 kiên cố không có giấy phép, xây dựng công trình kiên cố trên đất Nhà nước quản lý mà không kịp thời phát hiện, tham mưu, có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; để một số cá nhân mua bán trái phép đất công trục lợi, vi phạm pháp luật.

Xét tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Lương Sinh và đồng chí Trần Minh Thủ bằng hình thức cảnh cáo; kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Huỳnh Đức Toàn, Huỳnh Minh Kỳ; đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa chỉ đạo xử lý về mặt chính quyền đối với 4 đồng chí kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Đồng thời, chuyển hồ sơ các trường hợp cấp GCNQSDĐ có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công anh tỉnh Phú Yên để điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với các vi phạm trong các trường hợp cấp GCNQSDĐ nêu trên.

Để xảy ra những sai phạm trong cấp GCNQSDĐ trái quy định của pháp luật tại phường Phú Đông đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc phát hiện và xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên được dư luận đồng tình, tuy nhiên đây cũng là một bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong công tác quản lý đất đai nói riêng và trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm nói chung. Đối với những lĩnh vực này, cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở cần tăng cường, thường xuyên kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm, sớm phát hiện xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm để tăng tính răn đe; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý, bịt những “lỗ hổng” trong quy trình, thủ tục quản lý nhà nước về đất đai để tránh tình trạng chấp hành pháp luật đất đai không nghiêm, quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm từ các cấp quản lý. Cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có nghị quyết chuyên đề để triển khai, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện; tránh tư tưởng coi đây là công việc riêng của các cấp chính quyền. Có như vậy mới hạn chế được những sai phạm gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền, ổn định tình hình địa phương, đơn vị./.

Trọng Đức