Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng): Tăng cường công tác đối thoại với nhân dân; chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

13/09/2019 | 14:00 PM

Xem với cỡ chữ

Là địa bàn tăng trưởng nóng, trong quá trình phát triển đi lên cùng với kết quả đã đạt được, Quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) cũng phát sinh không ít vấn đề phức tạp, nhất là công tác quản lý đất đai, đầu tư công, phát triển đô thị; bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án...

Đồng chí Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho biết: Để chủ động phòng ngừa và khắc phục các tồn tại, hạn chế, giữ vững ổn định chính trị cơ sở, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển; trong thời qua, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân luôn chú trọng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng; ban hành kế hoạch, lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị kịp thời thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; ban hành Kế hoạch số 82-KH/QU cử, đưa các đồng chí Ủy viên Quận ủy, trưởng, phó các ban Đảng, phòng, ban, đơn vị thuộc quận dự sinh hoạt định kỳ với các chi bộ tổ dân phố nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các chi bộ; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

Tượng đài Nữ tướng Lê Chân tại thành phố Hải Phòng

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, cùng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của đại diện các tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Thông qua đối thoại, cầu thị xin ý kiến góp ý của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ quận đến cơ sở; lấy ý kiến nhận xét của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; những vấn đề nhân dân quan tâm... Tiếp đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng giải quyết thấu đáo theo thẩm quyền; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, giúp ổn định tình hình chính trị cơ sở; thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiểm tra 5 tổ chức đảng; giám sát 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát về: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; quy chế dân chủ cơ sở; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề năm “Tăng cường Kỷ cương công vụ” của quận. Với đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Quận ủy, Trưởng các phòng, ban chuyên môn, Chủ tịch UBND phường, nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện: Quy chế làm việc; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chức trách nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư công… Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, chi bộ cơ sở trong quận đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, chi bộ; từ đầu năm đến nay đã tiến hành kiểm tra 11 tổ chức đảng và 39 đảng viên; giám sát 13 tổ chức đảng và 45 đảng viên. 

UBKT Quận ủy và UBKT đảng  ủy cơ sở thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Thường xuyên phối hợp với các ban, cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy, các cấp ủy, các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề mới phát sinh tại cơ sở. Tiến hành giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và các đồng chí đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ diện Quận ủy quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ đề năm 2019 của quận “Tăng cường Kỷ cương công vụ - Quản lý đô thị - Giải phóng mặt bằng”… Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp tiến hành giám sát 67 tổ chức đảng và 128 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 20 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng 10 tổ chức đảng.  

 Chia tay chúng tôi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Văn Phiệt  vui mừng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận – một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là chủ đề chính năm 2019 của Đảng bộ quận Lê Chân được nhân dân ủng hộ. Từ đầu năm 2019 đến nay, quận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh; bàn giao 2,3 ha Dự án khu nhà ở thương mại cho chủ đầu tư; triển khai thông báo thu hồi đất đến 350 hộ dân thuộc Dự án khu tái định cư 10,2 ha trên địa bàn phường Vĩnh Niệm; hoàn thành việc kiểm kê tại các dự án: Làng Việt Kiều giai đoạn 2; đường Hồ Sen Cầu Rào 2 (giai đoạn 2) cho 4 phường Dư Hàng Kênh, Hàng Kênh, Dư Hàng và Trại Cau... Đây là những tiền đề quan trọng để phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng quận Lê Chân ngày càng phát triển theo chủ trương lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hải Phòng và Quận ủy Lê Chân./.

Tống Văn Sông