Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Quận uỷ Thanh Khê (Đà Nẵng) giải quyết dứt điểm tình trạng mất đoàn kết ở một số trường mầm non trên địa bàn

29/08/2019 | 10:29 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đơn thư kiến nghị, phản ánh và qua giám sát thường xuyên, ngày 15-3-2019, UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường mầm non Tường Vy thuộc Đảng bộ Phường Thạc Gián về việc thực hiện Quy chế làm việc và công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ quan, đoàn thể.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Quận ủy Thanh Khê cho thấy: Chi bộ, Ban Giám hiệu Trường lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để xảy ra một số vi phạm như: Vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; có đơn, thư của giáo viên phản ánh, kiến nghị, tố cáo đồng chí Hiệu trưởng, Hiệu phó; có giáo viên nhiều lần đánh trẻ... Những việc này chưa được cấp ủy, Ban Giám hiệu, Liên tịch, Hội đồng sư phạm trường chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Trường không ban hành Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ trong tổ chức hoạt động của trường nhiều năm học liên tục. Việc quản lý, điều hành công tác tài chính của trường có những sai sót; thực hiện quy trình mua sắm tài sản không đúng theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, Chi bộ tổ chức 2 lần đại hội (nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020) nhưng không ban hành Quy chế làm việc của chi bộ, không phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí chi ủy viên và đảng viên. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng chưa bảo đảm, những vấn đề, công việc lớn chưa được thảo luận, bàn bạc trong chi bộ để thống nhất lãnh đạo, như việc quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mua sắm tài sản công. Mối quan hệ giữa đồng chí Hiệu trưởng và Hiệu phó trường "bằng mặt, không bằng lòng", mẫu thuẫn không được giải quyết dứt điểm, kéo dài, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, công tác cán bộ của Chi bộ, trường phần lớn không thể hiện vai trò lãnh đạo của Chi bộ, nhất là trong việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, bổ sung cấp ủy viên... không bàn bạc, thống nhất cho chủ trương để thực hiện. Chi bộ xem nhẹ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát...

 Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Quận ủy Thanh Khê đã đề nghị và Đảng ủy Phường Thạc Gián quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chi bộ Trường mầm non Tường Vy; đồng thời, xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Cụ thể, phê bình nghiêm khắc các đồng chí: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng; nguyên cấp ủy viên, Phó Hiệu trưởng về các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Chi ủy, Chi bộ Trường mầm non Tường Vy. Yêu cầu Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Thạc Gián nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ trường.

Hay trước đây (tháng 4-2016), UBKT Quận ủy Thanh Khê kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trường mầm non Phong Lan thuộc Đảng bộ Phường Tam Thuận và đồng chí Đinh Châu Tâm Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan. Qua kiểm tra, UBKT Quận ủy kết luận: Chi bộ Trường mầm non Phong Lan có những khuyết điểm, sai phạm, như: Quy chế làm việc của Chi bộ chưa có sự tham gia, góp ý của đảng viên; việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ chưa có sự bàn bạc, hội ý trong Chi uỷ; thực hiện không tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; nhiều giáo viên vi phạm nội quy của trường như chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, sinh con thứ 3, đánh trẻ, mất cắp tài sản xảy ra trong Trường... Chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, cũng như việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với các vi phạm của cán bộ, giáo viên thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; không kịp thời nắm bắt, giải quyết đơn, thư xảy ra tại Trường; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, trong Nhà trường. Vi phạm trong công tác tuyển dụng, bố trí giáo viên...

Với những vi phạm, khuyết điểm trên, UBKT Quận ủy Thanh Khê đã yêu cầu Chi bộ Trường mầm non Phong Lan kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; đồng chí Đinh Châu Tâm Hương bị Chi bộ Trường mầm non Phong Lan kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê thống nhất không bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng. Đồng thời, UBKT Quận ủy Thanh Khê đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các chi bộ trực thuộc, các trường học trên địa bàn nói chung và Trường mầm non Phong Lan nói riêng.

Qua các vụ việc trên cho thấy, nếu Chi bộ ban hành Quy chế làm việc, làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chi bộ, trường; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nội bộ đoàn kết, thống nhất... thì sai phạm khó xảy ra. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thanh Khê cho biết: Đến nay, UBND Quận Thanh Khê đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ đối với các cá nhân có liên quan của Trường mầm non Tường Vy. Trong đó, luân chuyển Hiệu trưởng, Hiệu phó trường đến công tác đơn vị khác; không bổ sung quy hoạch năm 2019 đối với 1 trường hợp vào chức danh Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2020 và 2020-2025, do ký đơn tập thể sai quy định. Đồng thời, qua vụ việc trên, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh các chi bộ, trường mầm non, trung học cơ sở trên địa bàn quận. Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Hữu Đức