Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chấn chỉnh lại công tác quản lý đất đai

22/07/2019 | 07:13 AM

Xem với cỡ chữ

Từ Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26-10-2018 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai kết luận thanh tra việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và cá nhân có liên quan, trong đó có tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku cùng 2 đảng viên là đồng chí Lê Thanh Tâm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Lê Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi.    

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy: Từ năm 2012 đến năm 2018, trên địa bàn phường Thắng Lợi đã diễn ra một số vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng đô thị, đó là: Một số cá nhân mua gom đất nông nghiệp, lập thủ tục hợp thửa, tách thửa, phân lô, bán nền trái quy định; chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định; san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thật (đường, kè mương thoát nước, trồng cột điện) trên đất nông nghiệp; xây dựng nhà ở không có giấy phép, không đúng theo giấy phép xây dựng... làm phá vỡ quy hoạch chung của thành phố, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Nhưng UBND phường Thắng Lợi mới chỉ tiến hành các thủ tục xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm sử dụng đất không đúng mục đích, không xử phạt đối với các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng; không lập biên bản vi phạm, không báo cáo UBND thành phố xử lý theo quy định.

Những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại phường Thắng Lợi nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan từ việc các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Pleiku (Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài nguyên & Môi trường Thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh thành phố Pleiku...) khi ban hành quyết định thu hồi đất nông nghiệp của bà Mai Thị Tuyết Nga (tại Tổ 1, phường Thắng Lợi), hay điều chỉnh giảm diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của ông Huỳnh Văn Tuấn (tại Tổ 4, phường Thắng Lợi) để bà Nga và ông Tuấn tự làm đường giao thông đã không thông báo cho chính quyền địa phương biết, thực hiện quản lý theo quy định; khi tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cũng không phối hợp với chính quyền địa phương, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường và cá nhân 2 đồng chí cán bộ chủ chốt của phường đều mắc khuyết điểm, vi phạm; trong đó đồng chí Chủ tịch UBND phường có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cụ thể: Để xảy ra các sai phạm trên, có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thắng Lợi đã thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục; đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đồng chí Lê Thanh Tâm, chịu trách nhiệm đối với những hạn chế, vi phạm nêu trên của Ban Thường vụ Đảng ủy; chưa sâu sát địa bàn, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Tâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; thường xuyên tiếp xúc cơ sở, kịp thời chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền xem xét, xử lý những phát sinh từ cơ sở, tránh để xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Lê Văn Quang, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường; để ông Huỳnh Văn Tuấn san ủi, làm đường bê tông trên đất nông nghiệp nhưng chưa kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm; mặc dù đã kiểm tra nhưng không phát hiện hành vi san ủi đất, làm đường bê tông của bà Mai Thị Tuyết Nga không đúng quy định dẫn đến không thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng nơi công tác. UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Văn Quang.

Những vi phạm, khuyết của phường Thắng Lợi nêu trên sẽ không xảy ra nếu cấp ủy, chính quyền, nhất lả các đồng chí cán bộ chủ chốt của địa phương không buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, mà có sự phối hợp chặt chẽ giữa phường với các phòng, ban chuyên môn thành phố trong quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch; đồng thời thường xuyên sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm theo quy định.

Bài học từ thực tiễn ở phường Thắng Lợi cho thấy, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng cần phải được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhất là tại những địa phương đang trong quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới. Ở nơi nào cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm, tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; ban hành nghị quyết chuyên đề về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; triển khai thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả trên thực tế; phân công cán bộ thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm những vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng ngay tại cơ sở, sẽ góp phần phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngược lại, ở nơi mà cấp ủy, người lãnh đạo đứng đầu địa phương buông lỏng vai trò lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, khoán trắng việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng cho lực lượng chuyên ngành sẽ dẫn đến sai phạm, mất cán bộ, tạo dự luận xã hội bức xúc, cản trở quá trình phát triển của địa phương./.

Tống Văn