Qua kiểm tra cách cấp kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Trường Sơn

08/10/2020 | 13:37 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đơn tố cáo nặc danh, giấu tên nhưng có nhiều nội dung chứng cứ vi phạm cụ thể, qua khảo sát nắm tình hình, ngày 12-11-2018, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) và các đồng chí: Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã; Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn.

Trụ sở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, Đảng ủy xã Trường Sơn đã có những vi phạm: Việc cử đồng chí Hoàng Trọng Nhật tham gia lớp đào tạo trung cấp Công an cho lực lượng Công an xã không thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy xã là vi phạm quy định về công tác quản lý cán bộ, không thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn (khóa XX), nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy xã Trường Sơn giới thiệu đồng chí Hoàng Trọng Đức để bầu bổ sung giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2012-2017 không có quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn xã là không thực hiện đúng quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đồng chí Lê Thị Huyền, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tự ý bỏ công tác 3 tháng là vi phạm Quy chế làm việc của Đảng ủy, của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 nhưng chưa được Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy xã Trường Sơn chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chưa có nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giao đất, giao rừng; nhu cầu đất để sản xuất của nhân dân rất cao nhưng việc thu hồi đất, giải quyết các vướng mắc để đề nghị giao đất lâm nghiệp cho người dân còn chậm; công tác bảo vệ rừng có lúc, có việc bị buông lỏng nên xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm trong quản lý, giao đất rừng.

Đối với cá nhân các đồng chí được kiểm tra, kết luận rõ vi phạm sau: Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã không báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy và lãnh đạo UBND xã là chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy xã và của UBND xã. Chưa tích cực tham mưu Đảng ủy xã có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác giao đất, giao rừng; có một số khuyết điểm, sai phạm trong quản lý, giao đất rừng, xét đề nghị giao đất lâm nghiệp có trường hợp không đúng quy định.

Với chức vụ Chủ tịch UBND xã nhưng con trai đồng chí Sỹ là đồng chí Nguyễn Văn Phong được UBND huyện Quảng Ninh bố trí làm công chức địa chính xã, gây dư luận không tốt trên địa bàn xã Trường Sơn. Đồng chí Phong đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, thu của một số hộ gia đình để làm hồ sơ và cấp GCNSDĐ không đúng quy định. Mặt khác, UBND xã Trường Sơn ký hợp đồng cho một số đơn vị thuê đất để đặt các cột phát sóng BTS trên địa bàn xã là không đúng thẩm quyền; không mở sổ sách kế toán và không hạch toán số tiền 514.750.000 đồng thu tiền cho thuê đất đặt cột phát sóng vào ngân sách nhà nước, vi phạm quy định Luật Ngân sách năm 2002 và năm 2015. Công trình nhà để xe, sân khấu trụ sở xã được thực hiện từ vốn ngân sách xã nhưng UBND xã đã chi 90 triệu đồng từ tiền cho thuê đất đặt các cột phát sóng để trả nợ cho Công ty Đức Tuấn, đơn vị thi công công trình là không đúng nguồn. Chỉ đạo cấp dưới ký hợp thức hóa hồ sơ thanh toán tiền hợp đồng bảo vệ rừng không đúng quy định của Bộ Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc thu phí khai thác rừng trồng nhưng không lập phiếu thu và hạch toán tiền thu phí vào ngân sách xã là vi phạm Luật Ngân sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Tráng, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMT Tổ quốc xã có những vi phạm: Dùng học bạ giả THCS để học tại Trường PTCS Trường Sơn, khóa học 1993-1997 để tham dự kỳ thi tốt nghiệp và được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cấp bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, ngày 15-2-2004, vi phạm quy định tại Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT. Ngày 12-10-2016, Đoàn công tác của Câu lạc bộ từ thiện Báo Công an thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng SHB Đà Nẵng đến xã Trường Sơn, trực tiếp phát số tiền, hàng cho 68 hộ ở bản Hôi Rấy và bản Nước Đắng. Riêng 20 hộ ở bản Dốc Mây do ở xa nên Đoàn công tác đã nhờ đồng chí Tráng nhận và phát cho các hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng, với tổng số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, đồng chí vẫn chưa phát số tiền này cho các hộ ở bản Đốc Mây và không báo cáo cho lãnh đạo xã biết về số tiền này. Không trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho các ban công tác Mặt trận thôn, bản sử dụng kinh phí chi hoạt động, làm chứng từ để thanh toán mà nhận tiền làm chứng từ cho các ban công tác Mặt trận là không đúng quy định, gây dư luận không tốt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã có những vi phạm: Sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả; xin phôi bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị từ Trường Chính trị Quảng Bình, trực tiếp viết các nội dung thông tin ở bằng tốt nghiệp loại hình đào tạo vừa học vừa làm, khóa học 2007-2009.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã đề nghị và Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020; kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Sỹ; kỷ luật cách chức Đảng ủy viên xã nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Văn Tráng và Nguyễn Tiến Dũng. Đồng thời, UBND huyện Quảng Ninh đã xử lý kỷ luật đồng chí Sỹ bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã Trường Sơn; cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn đối với đồng chí Dũng; Đảng ủy xã Trường Sơn đã xem xét, cho thôi thành viên UBMT Tổ quốc đồng chí Tráng và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý về hành chính.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, UBKT Huyện ủy Quảng Ninh cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Hoàng Xuân Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn; kỷ luật khiển trách các đồng chí: Trần Xuân Trường, công chức Văn phòng - Thống kê xã Trường Xuân, nguyên kế toán UBND xã Trường Sơn và Đào Xuân Hùng, công chức địa chính - xây dựng xã Hiền Ninh, nguyên cán bộ địa chính xã Trường Sơn. Đảng ủy xã Trường Sơn đã xử lý kỷ luật khiển trách các đồng chí: Võ Ngọc Cảnh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã; Trần Đình Doãn, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã; Nguyễn Văn Phong, công chức địa chính  xã; Phan Thị Hồng, công chức kế toán ngân sách xã. Kiểm điểm rút kinh nghiệm các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Sau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ sai phạm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và các đảng viên liên quan, nhất là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã Trường Sơn đã bị xử lý kỷ luật được dư luận xã hội đồng tình. Đảng ủy xã kịp thời củng cố, kiện toàn, thay thế những đồng chí mới có uy tín, năng lực. Đáng chú ý là, Đại hội Đảng bộ xã Trường Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công. Đảng bộ xã được kiện toàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Lương Đức