Phú Thọ thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

27/12/2018 | 10:44 AM

Xem với cỡ chữ

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; những năm qua, UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ cùng với triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, luôn chú trọng tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Có thể nói đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng qua đây mới phản ánh được chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt nhiệm vụ này sẽ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm.

Kỳ họp thứ 17 của UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ.

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được UBKT các cấp trong tỉnh chú trọng từ nhiều năm nay và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, UBKT các cấp đã kiểm tra 59 tổ chức đảng và 190 đảng viên; kết luận 39 tổ chức đảng và 156 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 50 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tài chính, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, những điều đảng viên không được làm. Các cuộc kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn nổi cộm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Quá trình phát hiện, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã xác định đúng đối tượng, đúng nội dung, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra kịp thời, quyết liệt, triệt để, trong thời gian ngắn kết luận rõ ràng, chính xác. Nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật nghiêm minh, khách quan, công tâm, đúng người, đúng vi phạm. Vì vậy đã tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, đã trực tiếp góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm, ổn định tình hình địa phương, đơn vị. Kết quả qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; vai trò, vị trí của hoạt động kiểm tra được khẳng định.

Điển hình như vụ việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Đảng ủy và đồng chí Phi Quang Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty. Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải đề nghị xem xét xử lý kỷ luật; đồng chí Phi Quang Hùng vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành tại đơn vị. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hùng bằng hình thức khiển trách. Việc kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra, giải quyết triệt để đã ngăn chặn không để vi phạm nhỏ thành vi vi phạm lớn, kịp thời chấn chỉnh vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng.

Hay trong trường hợp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Minh Phượng - đảng viên, cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Khê (nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hạ Hòa). Qua kiểm tra kết luận đồng chí Phượng vi phạm trong thực hiện thủ tục gia hạn nợ cho một số khách hàng không đúng quy định; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, sai sót sau kiểm tra chưa đầy đủ theo kiến nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật. UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật  đồng chí Phượng bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Việc xử lý kỷ luật nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát nói chung và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nói riêng thời gian qua của UBKT các cấp trong tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ là 1 trong 20 đơn vị trong cả nước được UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ cho thấy, vẫn còn một số UBKT chưa chủ động làm tốt công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện, xác định, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Vẫn còn UBKT cấp huyện và tương đương nhất là UBKT đảng ủy cơ sở chưa tích cực kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, còn nể nang, né tránh, chưa chủ động phát hiện, đề xuất vụ việc để kiểm tra. Một số khuyết điểm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy, phụ thuộc thông tin từ đơn thư tố cáo, khiếu nại, dư luận, phản ảnh. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, sâu sát, hiệu quả. UBKT các cấp thực hiện giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa được nhiều; giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn ít; tỷ lệ chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm thấp, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; cảnh báo, phòng ngừa từ công tác giám sát chuyên đề vẫn còn có hạn chế.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ đắc lực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên cùng với triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm với những giải pháp như:

Lựa chọn đúng đối tượng, nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào những vấn đề trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm như: Công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách an sinh xã hội... Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, không nể nang, né tránh. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa UBKT với các ban xây dựng Đảng của cấp uỷ, các cơ quan trong khối nội chính để thực hiện tốt các cuộc kiểm tra; xây dựng quy chế phối hợp trong đó làm rõ cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin.

Tăng cường công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện dấu hiện vi phạm. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh để kết luận vi phạm chính xác, đúng người đúng lỗi phạm. UBKT các cấp chủ động mở rộng hoạt động giám sát; chú trọng giám sát các lĩnh vực nhạy cảm. Thông qua giám sát để cảnh báo, răn đe, giáo dục tổ chức đảng, đảng viên; thông qua giám sát để phát hiện tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra.

Thường trực UBKT kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm túc chế độ định kỳ giao ban hằng tháng, các phòng nghiệp vụ báo cáo Thường trực UBKT kết quả khảo sát các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nếu đủ cơ sở thì đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của UBKT; tăng cường cán bộ đủ về số lượng, có phẩm chất, đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ UBKT các cấp.

Phát huy những kết quả đã đạt được đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục những mặt còn hạn chế, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ./.

Nguyễn Thị Tố Uyên

TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ