Mường Khương: Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị

17/06/2019 | 08:59 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2018, UBKT Huyện ủy Mường Khương (Lào Cai) và UBKT các đảng ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 120 tổ chức đảng và 72 đảng viên; giám sát chuyên đề 68 tổ chức 39 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức và 8 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 1 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 6 tổ chức và 4 đảng viên. Cùng thời gian, UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 60 tổ chức đảng và 19 đảng viên; giám sát 29 tổ chức. Các nhiệm vụ thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; không có trường hợp đảng viên khiếu nại kỷ luật đảng…

Kết quả ấy, xét về số lượng, không đáng kể so với nhiều đơn vị cấp huyện khác. Nhưng, điều đó rất đáng ghi nhận, nếu biết rằng, Mường Khương là huyện vùng cao, có đến 73,6 km đường biên giới với Trung Quốc, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều vực sâu, vách núi, diện tích tự nhiên lên đến trên 55.000 ha, nhưng đất nông nghiệp và lâm nghiệp chỉ chiếm 43,5%, còn lại là đất có độ dốc lớn và núi đá. Thiên tai, lũ lụt, rét đậm, rét hại, hạn hán thường xuyên xảy ra khiến đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đến bây giờ, Mường Khương vẫn còn là huyện nghèo, được hưởng chính sách theo nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có 15 xã, 1 thị trấn, 209 thôn bản, thì 12 xã, 169 thôn là đặc biệt khó khăn, 9 xã biên giới; dân số 61.000 người, gồm 14 dân tộc cùng chung sống. Chất lượng đội ngũ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế; một bộ phận chậm đổi mới, tập quán lạc hậu và tư tưởng trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại…

Một điều đáng ghi nhận nữa là, các nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT hai cấp ở Mường Khương bám khá sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đời sống kinh tế, xã hội của địa phương. Đơn cử như, trong năm, ban thường vụ huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án của Đảng bộ huyện nhằm ổn định vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng chè Mường Khương giai đoạn 2016 - 2020. Hay, đối với các đơn vị liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm, dễ  phát sinh những tiêu cực, thì kiểm tra về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. UBKT Huyện ủy thì kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng ủy xã về lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản; giám sát nhiều tổ chức về công tác xây dựng đảng; trong đó, xuất phát từ thực tế địa phương, tập trung vào nội dung chấp hành các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới…

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 này cũng vậy, đều xuất phát từ thực tế. Ví như, Huyện ủy kiểm tra thực hiện nghị quyết của đảng bộ huyện về phòng chống, ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với 2 đảng bộ xã và 4 cá nhân; kiểm tra việc tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững ở các xã đặc biệt khó khăn, đối với 2 đảng ủy xã và 4 cá nhân đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Và, cuối năm này là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 2 tổ chức. Kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng, là yếu tố nâng cao tính thiết thực của công tác kiểm tra, giám sát ở Mường Khương. Thực tế, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong tổng số 54 mục tiêu đề ra, có 35 mục tiêu Mường Khương đã đạt và vượt, 14 mục tiêu đạt trên 80%, không có mục tiêu nào đạt dưới 50%. Kết quả này có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Mường Khương đất rộng, người thưa, đi lại khó khăn cách trở. Đảng bộ huyện có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 19 đảng bộ cơ sở, 2.847 đảng viên. Tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp không nhiều, chỉ 89 người (UBKT huyện ủy 6, UBKT đảng ủy cơ sở 57…), trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị chưa thật cao so với mặt bằng chung. Do vậy, rất đáng quý và khá ngạc nhiên là công tác kiểm tra, giám sát nơi đây được tiến hành khá chặt chẽ và bài bản. Trong đó, nổi bật là, UBKT hai cấp ở Mường Khương, trong điều kiện ít người, nhiều việc, đã khéo léo xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí nhân lực, tính toán thời gian để giám sát việc thực hiện tất cả các thông báo kết luận kiểm tra trước đó. Cụ thể như, năm 2018, UBKT huyện ủy giám sát 5 tổ chức, 2 cá nhân; UBKT cơ sở giám sát 63 tổ chức, 37 cá nhân về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra năm 2017. Chính điều này đã góp phần bảo đảm cho công tác kiểm tra, giám sát thực sự có hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy định; chỉ đạo cấp ủy, hội đồng nhân dân, chính quyền các cấp, các ban xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể, mặt trận Tổ quốc, các phòng ban chuyên môn, nhất là thanh tra huyện, tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát đúng quy trình. Trong đó, giao UBKT Huyện ủy tham mưu, giúp ban thường vụ huyện ủy sắp xếp, bố trí các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp, không để tình trạng chồng chéo về thời gian, nội dung, đối tượng xảy ra. Nhờ vậy, năm 2018, trên địa bàn huyện, không có cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian. Điều này vừa giúp số lượng đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra nhiều hơn; vừa tạo điều kiện cho các địa phương, ban ngành, các tổ chức đoàn thể tập trung được nhiều thời gian, công sức hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Mường Khương đang bước vào khoảng thời gian cuối cùng để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Tin rằng, với quyết tâm cao, cách làm đúng, UBKT hai cấp ở Mường Khương, bằng những việc làm cụ thể, sẽ đóng góp thiết thực cho đại hội đảng bộ huyện thành công, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng Lào Cai thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc Tổ quốc./.

Phan Tấn Tu