Kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt xã Tịnh Hà sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

05/01/2021 | 15:23 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đơn thư tố cáo, phản ánh, và qua khảo sát nắm tình hình, ngày 25-12-2019, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; công tác kiểm tra, giám sát, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề theo quy định của Đảng; triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã Tịnh Hà từ năm 2015 đến tháng 9-2019; Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh và 7 cá nhân (đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện).

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy kết luận Đảng ủy xã Tịnh Hà có những vi phạm: Không rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; năm 2017, không thực hiện đầy đủ chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Từ tháng 7-2015 đến 9-2019, Đảng ủy xã thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã quản lý đất đai có nhiều sai phạm: Không cho thuê diện tích 20,05 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và 270 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, mà để một số hội, đoàn thể ở địa phương và một số hộ gia đình, cá nhân tự canh tác, bao chiếm, lấn chiếm sản xuất; quản lý không chặt chẽ diện tích 37,64 ha đất chưa sử dụng, để một số hộ dân lấn chiếm, sử dụng sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, không theo dõi, chỉnh lý, cập nhật việc biến động đất đai trên hồ sơ địa chính do UBND xã quản lý, dẫn đến số liệu về diện tích đất trong hồ sơ địa chính và ngoài thực địa không trùng khớp. Hợp thức hóa thủ tục hành chính trong hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với 172 trường hợp, biến đất do UBND xã quản lý trở thành đất của hộ gia đình, cá nhân, gây thất thoát quỹ đất của Nhà nước… Ngoài ra, Đảng ủy xã Tịnh Hà nhiệm kỳ 2005-2010 thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã thực hiện không đúng quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án; xét và đề nghị cấp đất không đúng đối tượng theo quy định của UBND tỉnh; quản lý và sử dụng số tiền 104.965.436 đồng thu từ 13 hộ dân được cấp đất tại Khu dân cư thôn Hà Tây không có chứng từ chứng minh nội dung chi.

Đối với các cá nhân có liên quan: Đồng chí Lê Hoàng Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà, với trách nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã từ tháng 7-2015 đến 11-2016; Bí thư Đảng ủy xã từ 12-2016 đến 9-2019, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy xã như đã nêu trên. Đồng thời, từ năm 2006 đến 2008, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế, Tổ trưởng Tổ công tác đền bù của xã, đồng chí có vi phạm trong thực hiện thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, xét giao và đề nghị giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại Khu dân cư thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà.

Đồng chí Trần Hồng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy xã. Đặc biệt, với trách nhiệm là Chủ tịch UBND xã, đồng chí có những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; làm trái quy định của pháp luật trong việc đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Chịu trách nhiệm người đứng đầu trong việc hợp thức hóa thủ tục hành chính trong hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân kê khai là đất khai hoang, bao chiếm, lấn chiếm đất do UBND xã quản lý; trực tiếp ký xác nhận hồ sơ đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhiều trường hợp không đúng quy định, biến đất do UBND xã Tịnh Hà quản lý trở thành của hộ gia đình, cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát quỹ đất của Nhà nước.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Đình, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của UBND xã trong quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất chưa sử dụng; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian từ năm 2006 đến 2008, với trách nhiệm là công chức địa chính xã Tịnh Hà, thành viên Tổ công tác đền bù của xã, đồng chí đã vi phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, xét và đề nghị giao đất cho người dân tại Dự án Khu dân cư thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà. Từ tháng 5-2015 đến 9-2019, trách nhiệm là công chức Địa chính - Xây dựng, đồng chí Lê Văn Thanh, đảng viên, công chức Địa chính - Xây dựng xã vi phạm trong việc tham mưu cho UBND xã, Chủ tịch UBND xã quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; làm trái quy định của pháp luật trong việc xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân.

Đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh không xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; nhiều năm không xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thiếu kiểm tra, giám sát đảng viên trong tham mưu UBND huyện lập kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể: Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 98 trường hợp, diện tích 126.848m2 không đúng quy định; việc trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ 63 trường hợp thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND xã Tịnh Hà quản lý, vi phạm Nghị định 43, ngày 15-5-2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nhiều năm liền không tham mưu UBND huyện xác định rõ vị trí chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn của hộ gia đình, cá nhân trên nền bản đồ kế hoạch sử dụng đất của huyện trình UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, năm 2015, trình UBND huyện quyết định chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở nông thôn đối với 33 thửa đất, diện tích 13.266m2; năm 2016, chuyển mục đích sử dụng đất 79 thửa đất, diện tích 36.078m2 không có vị trí thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất; năm 2016, trình UBND huyện quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân vượt 1,389 ha; năm 2017, không tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung vị trí chuyển mục đích sử dụng đất vào bản đồ kế hoạch sử dụng đất theo Công văn 452, ngày 10-2-2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường mà tham mưu UBND huyện chuyển mục đích sử dụng đất 24 thửa đất, diện tích 9.133m2 không có vị trí trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất…

Cá nhân các đồng chí: Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm người đứng đầu về những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn của UBND huyện về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thiếu kiểm tra, giám sát để đảng viên, công chức, viên chức trong chi bộ, cơ quan vi phạm pháp luật đất đai trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Trần Hoài Nam, đảng viên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ; chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật đất đai của Phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu UBND huyện thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tham mưu không đúng cho UBND huyện trong thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thiếu trách nhiệm trong thẩm định hồ sơ trình UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tịnh Hà vi phạm pháp luật đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với các sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã yêu cầu Đảng ủy xã Tịnh Hà, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Tịnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm nêu trên. Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Hoàng Thu, Nguyễn Hoàng Nam; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Trung Thành, Trần Hoài Nam, Lê Văn Thanh; kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tịnh Hà nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hồng Long; kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Đình.

Qua vụ việc trên cho thấy, Đảng ủy xã Tinh Hà nếu kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng, ban hành, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát UBND xã trong quản lý, sử dụng đất đai thì đã không để xảy ra hàng loạt các sai phạm của cán bộ chủ chốt xã. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn được nêu cao, gương mẫu, phát huy trong công việc; công tác nắm bắt tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý cấp dưới chặt chẽ, kịp thời… Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt trong lĩnh vực đất đai là lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, sai phạm.

Qua vụ việc trên cũng cho thấy, nhờ sự vào cuộc kiểm tra cách cấp của UBKT cấp trên đã làm rõ những khuyết điểm, sai phạm và xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm. Trước đó, UBKT cấp huyện cùng cấp đã phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nhưng không kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, do năng lực chưa bảo đảm yêu cầu, và ngại va chạm, né tránh… Đây cũng là thực trạng xảy ra ở nhiều địa phương hiện nay. Do đó, việc kiểm tra cách cấp của UBKT cấp trên đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trong trường hợp này. Hiện tại, Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm có liên quan; đồng thời, chỉ đạo việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp không đúng quy định cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn./.

Lương Đức