Kỷ luật Đảng nguyên Bí thư và Chủ tịch huyện Đắk Glong do buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và bảo vệ rừng

25/11/2019 | 06:57 AM

Xem với cỡ chữ

Từ kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đắk Nông về những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng đất đai; bảo vệ và phát triển rừng, dẫn đến giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) không đúng đối tượng, diện tích rừng bị mất lớn, thu hồi đất không đúng quy định, chuyển nhượng đất trái phép... của UBND huyện Đắk Glong; ngày 4-7-2017 và 29-1-2018, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đắk Glong và các đồng chí: Hoàng Duy Chuyển, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 1, Đảng ủy phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đắk Glong; Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông nêu rõ những khuyết điểm, vi phạm của BTV Huyện ủy Đắk Glong: Từ năm 2008 - 2017, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai; bảo vệ rừng đã buông lỏng kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn chiếm, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép  nghiêm trọng, kéo dài. Để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng phải xử lý kỷ luật, kể cả xử lý pháp luật; không kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm nổi cộm về quản lý đất đai, bảo vệ rừng và quản lý dân cư trên địa bàn. Không chủ động phát hiện và chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật kịp thời đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có vi phạm liên quan trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng. Việc phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị để quản lý đất đai, bảo vệ rừng chưa chặt chẽ, thường xuyên; công tác sơ, tổng kết chưa đánh giá, phân tích rõ tồn tại, nguyên nhân và đề ra giải pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy thiếu trách nhiệm, không kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và nhóm hộ, dẫn đến có nhiều vi phạm trong giao đất, giao rừng… để xảy ra tình trạng mất rừng với diện tích lớn 3.646,561 ha/4.488,711 ha đất rừng (đất trống giao để trồng rừng) nhưng không thực hiện mà chuyển sang trồng cây công nghiệp, cây ngắn ngày, sử dụng sai mục đích, sang nhượng đất trái phép. Cấp giấy CNQSDĐ một số hồ sơ không đúng đối tượng; cấp sai quy hoạch sử dụng đất. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện thực hiện việc cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện đối với 223,258 ha cho 398 hộ trên diện tích lấn chiếm đất rừng trước Kế hoạch 437 của UBND tỉnh là không đúng với Nghị định 84, ngày 25-5-2007 của Chính phủ.

Đối với các cá nhân: Với cương vị Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Duy Chuyển chưa làm hết trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến BTV Huyện ủy Đắk Glong chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của huyện về công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng. Trong thời gian giữ chức Bí thư Huyện ủy, đồng chí có con trai là Hoàng Minh Thành được UBND huyện Đắk Glong phê duyệt phương án giao đất, giao rừng với diện tích 81,978 ha. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông  đang điều tra, làm rõ những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất trong đó có liên quan đến Hoàng Minh Thành (con trai Bí thư Huyện ủy). Trong quá trình kiểm điểm, đồng chí Hoàng Duy Chuyển chưa nhận thấy vi phạm của mình và không tự giác nhận hình thức kỷ luật; thiếu tính hợp tác với tổ chức đảng có thẩm quyền trong xem xét, xử lý trách nhiệm.

Đồng chí Đàm Quang Trung, từ năm 2007 - 2015, với chức vụ là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chưa thường xuyên tham mưu, đề xuất BTV  Huyện ủy lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất, lấn, chiếm, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài. Chưa chủ động phát hiện, xử lý và chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật kịp thời đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có liên quan vi phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng. Để UBND huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân có nhiều vi phạm. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thực hiện cấp giấy CNQSDĐ; điều hành thành viên UBND huyện, nhất là trong lãnh đạo UBND huyện; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nên nhiều cán bộ, đảng viên cấp dưới có khuyết điểm, vi phạm trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng, cấp giấy CNQSDĐ.

Một góc rừng ở huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với BTV Huyện ủy Đắk Glong, nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015; kỷ luật cảnh cáo đồng chí Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Glong. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đồng chí Đàm Quang Trung, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong. Kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2005-2010 và 2010-2015 đối với đồng chí Phạm Đặng Quang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nguyên Uỷ viên BTV Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, do từ năm 2008 đến 10-2015, đồng chí đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực mình được phân công phụ trách để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng, cho thuê đất rừng… Đồng chí Quang đã ký nhiều quyết định tạm giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ cho nhiều hộ dân không đúng quy định; quá trình kiểm điểm, chưa nhận thức rõ những khuyết điểm, vi phạm của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Từ những vi phạm nêu trên cho thấy: Nguyên nhân chủ yếu xảy ra vi phạm là  do BTV Huyện ủy Đắk Glong chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ và phát triển rừng; các đồng chí Uỷ viên BTV, Huyện ủy viên được phân công theo dõi địa bàn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Huyện ủy chưa làm hết trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cùng tập thể BTV lãnh đạo cơ quan chính quyền thực hiện việc quản lý đất đai, bảo vệ rừng; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cán bộ cấp dưới khi được phân công quản lý đất đai, bảo vệ rừng có nhiều khuyết điểm, vi phạm. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy nhiều năm liên tục không tham mưu cho Huyện ủy kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai, bảo vệ rừng. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mình về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý dân cư thiếu chặt chẽ; sự phối hợp giữa các cấp, ngành trong quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp không đồng bộ, thường xuyên.

Đây là bài học kinh nghiệm không chỉ đối với BTV Huyện ủy Đắk Glong, mà cho các địa phương và cá nhân khác hiện nay còn và đang buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai và bảo vệ rừng./.

Bài, ảnh: Lương Đức