Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

19/06/2019 | 13:35 PM

Xem với cỡ chữ

Đảng bộ thành phố Lào Cai hiện có 52 tổ chức đảng trực thuộc, với 319 chi bộ 6.714 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã và đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng, phát triển thành phố Lào Cai trở thành Trung tâm kinh tế - xã hội, động lực phát triển Vùng núi Tây bắc của Tổ quốc. Năm 2018 tổng thu ngân sách của thành phố đạt 1.545 tỷ đồng (bằng 118% kế hoạch tỉnh giao, tăng 2,2 lần so với năm đầu nhiệm kỳ); các giải pháp phát triển đô thị bền vững được triển khai đồng bộ, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đạt hơn 2.126 tỷ đồng; phát triển thành phố Lào Cai lên đô thị loại I (trước năm 2021), trở thành điếm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và UBKT Thành ủy Lào Cai làm việc với Tạp chí Kiểm tra

 Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai cho biết, những thành tựu quan trọng mà thành phố đạt được trong thời gian qua, có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố đã xây dựng, ban hành Đề án số 20 về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020”. Triển khai thực hiện Đề án, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát và thanh tra xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan và đơn vị. Thành ủy xác định trọng tâm kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018 - 2019 là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị; năm 2019 - 2020 là công tác cán bộ và xây dựng Đảng. Trọng điểm kiểm tra là những tổ chức đảng yếu kém, cấp ủy, người đứng đầu phụ trách các lĩnh vực trọng tâm. Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm; tiến hành luân chuyển người đứng đầu thiếu quan tâm công tác xây dựng Đảng, không hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, để xảy ra vi phạm về đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách.... Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư được coi trọng; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tích cực duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và phối hợp giải quyết đơn thư, theo quy định của Đảng, Luật, Điều lệ của từng cấp. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo như tranh chấp đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính... hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư kéo dài, đông người, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình như ở Đảng bộ phường Bình Minh, thành phố Lào Cai công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đã góp phần tích cực thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Làm việc với các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân phường Bình Minh, chúng tôi mới cảm nhận được “sức nóng” của quá trình đô thị hóa đang diễn ra tại địa phương; đồng thời hiểu sâu sắc thêm ý nghĩa của Đề án 20, cũng như vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra tại địa phương. Đồng chí Phạm Thị Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Phường cho biết: Phường có 2.800 hộ, 31 tổ dân phố, thì hiện có 28 tổ dân phố với 2.100 hộ liên quan đến việc thực hiện quy hoạch giải phóng mặt bằng để triển khai 19 dự án chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của phường và thành phố (trong đó, 50% số hộ mất đất sản xuất nông nghiệp; 60% số hộ phải di dời, tái định cư). Do số lượng, khối lượng công việc phát sinh liên quan đến giải phóng mặt bằng lớn, nên Đảng ủy Phường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát cũng như việc tổ chức thực hiện Đề án 20 giai đoạn hiện này là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động có liên quan đến quản lý đô thị, xây dựng, giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai các dự án. Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường đã thành lập các Tổ công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, dư luận cán bộ, đảng viên, tình hình bà con các khu dân cư trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa việc cán bộ, đảng viên lợi dụng chính sách giải phóng mặt bằng để mưu lợi riêng cho cá nhân và người thân; yêu cầu đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt phường cam kết không vi phạm trật tự quản lý xây dựng, đô thị, giải phóng mặt bằng... Do vậy, tiến độ triển khai các dự án được bảo đảm; đơn, thư, khiếu kiện vượt cấp, đông người giảm nhiều; năm 2018 không có đơn thư vượt cấp, không có đơn, thư liên quan đến cán bộ, đảng viên. Việc cán bộ kiểm tra, giám sát luôn bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời các vấn đề mới phát sinh, nhanh chóng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ cơ sở, đã góp phần tích cực giúp ổn định tình hình, huy động, phát huy các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đó là hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; luôn đi cùng nhiệm vụ chính trị, bám sát nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Lào Cai từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay là cấp ủy đã quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBKT Thành ủy ch trì tham mưu tổ chức cuộc họp giữa các đơn vị tham gia thực hiện Đề án 20 (Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố...) để thống nhất về nội dung, đối tượng, thời gian, tránh chồng chéo và giảm các cuộc kiểm tra, giám sát cho các đơn vị. Năm 2018 đã giảm chồng chéo về nội dung 13 đơn vị; giảm về đối tượng 48 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; giảm 33 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức duyệt chương trình kiểm tra, giám sát của các đảng ủy, UBKT đảng ủy trực thuộc bảo đảm kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các chương trình, đề án, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.... Trong quá trình thực hiện, phân công các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trực tiếp phụ trách, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phụ trách, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh, bức xúc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung kiểm tra vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như: Quản lý và sử dụng đất đai; quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản; tài nguyên và môi trường. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng và 32 đảng viên; kết luận 11 tổ chức đảng và 23 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 11 đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (trong đó có 1 Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã; 2 Chủ tịch UBND, 1 Phó Bí thư Đảng ủy và 1 Phó Chủ tịch UBND xã).

Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và kết quả thực hiện Đề án số 20 đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Tống Văn Sông