Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam

09/05/2018 | 08:01 AM

Xem với cỡ chữ

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải; thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng và giao kế hoạch về bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam từ phía Nam cây đèn biển Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) trở vào hết vùng biển tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa bao gồm cả mặt nước, đất liền, bờ biển, hải đảo, các luồng cảng biển, luồng hàng hải khác.

Từ khi thành lập (tháng 7-2005) đến tháng 7-2012, Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến tháng 8-2012, Đảng bộ được nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh uỷ. Hiện nay, Đảng bộ Tổng công ty có 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 552 đảng viên. UBKT Đảng uỷ Tổng Công ty có 7 thành viên, trong đó có 2 đồng chí chuyên trách công tác đảng và 5 đồng chí kiêm nhiệm. Song các đồng chí chuyên trách công tác đảng thực tế là kiêm chức trong UBKT Đảng uỷ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ đồng thời là Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tổng Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, từ sau Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay; Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp dưới chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Tổng Công ty; tăng cường công tác giám sát, góp phần nâng cao ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên. Trong 2 năm 2016-2017 UBKT Đảng uỷ đã tập trung kiểm tra các nội dung: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với cấp uỷ cơ sở và UBKT cấp uỷ cơ sở; giám sát việc triển khai và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Năm 2016, Đảng uỷ Tổng Công ty đã kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; cấp uỷ cơ sở kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Năm 2017, Đảng uỷ Tổng Công ty kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách. Trong 2 năm qua, UBKT Đảng uỷ không nhận được đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; không có trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; không có đảng viên khiếu nại kỷ luật đảng.

Đánh giá về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ ổn định, vững mạnh, đồng chí Phạm Văn Lâu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ khẳng định: Đảng ủy Tổng Công ty đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Hằng quý, Ban Chấp hành Đảng bộ họp và ra nghị quyết cụ thể; trên cơ sở Nghị quyết ban hành, các Đảng bộ trực thuộc cụ thể hoá Nghị quyết phù hợp với từng đơn vị. Cùng với việc xây dựng, ban hành Nghị quyết, Đảng uỷ đã tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đối với người đứng đầu các đơn vị về việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào những nơi có vấn đề như mất dân chủ, mất đoàn kết; qua kiểm tra có những đề xuất, giải pháp kiến nghị để kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm.

Có thể thấy công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy vai trò tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo giúp Tổng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, Tổng Công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu là 1.088,544 tỷ đồng tăng 3,94% so với năm 2016; bảo đảm các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối giao thông hành hải trong phạm vi quản lý của đơn vị. Tổng Công ty đã quan tâm tạo đủ việc làm, thực hiện chế độ, quyền lợi, bảo đảm thu nhập, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách 97,613 tỷ đồng tăng 2,19% so với năm 2016.

Hoa tiêu lai dắt 4 đốt hầm Thủ Thiêm (một công trình trọng điểm vượt sông Sài Gòn)

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát chưa được Đảng uỷ Tổng Công ty thực hiện toàn diện các nhiệm vụ như: Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính đảng và thu nộp, sử dụng đảng phí. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Phạm Đăng Lâu cho biết: “Do đặc thù địa bàn rộng và khoảng cách về địa lý; công việc sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, trong khi đó cán bộ làm công tác kiểm tra lại chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng uỷ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát chưa được cấp uỷ cơ sở quan tâm; nghiệp vụ của cán bộ kiểm tra còn nhiều hạn chế. Đây là những hạn chế, tồn tại nhưng cũng chính là những khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Tổng Công ty hiện nay”.

Trước thực tế trên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam xác định cần thực hiện tốt các giải pháp sau: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp, trong đó quan tâm đến cán bộ cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Quan tâm và thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo theo quy định.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Đảng uỷ Tổng Công ty kiến nghị UBKT Trung ương cần xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ, động viên đối với những cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm, chú trọng đến những đối tượng cán bộ làm công tác kiểm tra trong các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy công tác kiểm tra của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước./.

An Bình