Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang)

16/07/2020 | 14:12 PM

Xem với cỡ chữ

Chúng tôi đến huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trong lúc lãnh đạo huyện đang khẩn trương, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện Mèo Vạc có diện tích tự nhiên hơn 584,73 km2, gồm 17 xã và 1 thị trấn, với dân số hơn 87 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,98%. Đảng bộ huyện có 4.334 đảng viên (đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 80,82%), sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng. Với đặc thù là huyện vùng núi cao biên giới và là huyện nghèo được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; điều kiện tự nhiên, đi lại núi non hiểm trở, đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, trong đó có nhiều đảng viên sinh hoạt tại chi bộ nông thôn nên việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng ở cơ sở đều kiêm nhiệm và hay thay đổi nhân sự, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm ít… Đây là những khó khăn, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp của Đảng bộ huyện.

Đại diện Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Mèo Vạc (Hà Giang) làm việc với Tạp chí Kiểm tra.

Tuy nhiên, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Mèo Vạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện và có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp huyện Mèo Vạc kiểm tra 373 tổ chức đảng, 419 đảng viên (có 121 cấp ủy viên); giám sát 163 tổ chức đảng, 352 đảng viên (có 108 cấp ủy viên); kết luận có 41 tổ chức đảng, 18 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; phát hiện, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên. So với nhiệm kỳ trước, số tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng cao (kiểm tra tăng 301 tổ chức đảng, 338 đảng viên; giám sát tăng 128 tổ chức đảng, 290 đảng viên).

UBKT các cấp đã chủ động nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, phát hiện, tiến hành kiểm tra được 30 tổ chức đảng, 84 đảng viên (có 31 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 49 đảng viên. So với nhiệm kỳ trước, tăng 16 tổ chức đảng, 38 đảng viên. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 7 tổ chức đảng, 31 đảng viên (có 30 cấp ủy viên); UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 23 tổ chức đảng, 53 đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã kiểm tra 102 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; qua kiểm tra, đã giúp cấp ủy, UBKT cấp dưới thấy được hạn chế, thiếu sót để khắc phục; xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn. Đặc biệt, đây cũng là dịp để tập huấn, “cầm tay chỉ việc” giúp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 126 tổ chức đảng, 111 đảng viên (có 64 cấp ủy viên), tăng 126 tổ chức đảng và 56 đảng viên so với nhiệm kỳ trước…

Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 63 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 33, cảnh cáo 14, cách chức 8, khai trừ 8 trường hợp. Mặc dù xử lý kỷ luật đảng viên nhiều, và đảng viên là đối tượng có chức, quyền với hình thức cao nhưng đến nay chưa có trường hợp đảng viên nào khiếu nại kỷ luật đảng.

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã góp phần hoàn thành tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, các kế hoạch, đề án, phương án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thực hiện có hiệu quả. Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch phát triển mạnh. Tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, không để xảy ra xung đột biên giới, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự…

Đạt được những thành tích trên, đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Từ khi có Đề án số 18, ngày 12-9-2017 của Tỉnh ủy Hà Giang về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020, Huyện ủy Mèo Vạc đã kịp thời ban hành Kế hoạch 165 thực hiện Đề án 18. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc xây dựng, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ; công tác kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp; số cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy và UBKT các cấp tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Đáng chú ý là, tất cả cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và chi bộ toàn huyện Mèo Vạc đều triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan giúp việc, các ban xây dựng Đảng, đoàn thể làm tốt quy chế phối hợp. Định kỳ nghe UBKT cấp mình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, qua đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Quan tâm lãnh đạo kiện toàn, bồi dưỡng tổ chức bộ máy của UBKT và cơ quan UBKT bảo đảm số lượng và nâng cao chất lượng.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, UBKT các cấp về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy, UBKT các cấp có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực, sát với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xtrong tình hình mới./.

Bài, ảnh: Lương Đức