Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế- xã hội

15/10/2019 | 08:01 AM

Xem với cỡ chữ

Gia Lâm là huyện ngoài thành Hà Nội có 22 đơn vị hành chính (20 xã và 2 thị trấn), diện tích đất tự nhiên 116 km2 trong đó đất nông nghiệp chiếm gần 60%; dân số trên 27 vạn người. Đảng bộ huyện Gia Lâm hiện có 9.600 đảng viên sinh hoạt tại 48 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Những năm qua, đời sống kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng; văn hóa xã hội, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Biên tập Tạp chí Kiểm tra làm việc với UBKT Huyện ủy Gia Lâm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã xác định: Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Vì thế, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy và UBKT các cấp với nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng ở nhiều lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; đúng với tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, kịp thời triển khai quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT Huyện ủy đã ban hành các biểu mẫu hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cán bộ kiểm tra cơ sở. Bên cạnh đó, Huyện ủy tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình những vấn đề nổi cộm, bức xúc của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đây chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm, tạo lòng tin với nhân dân... Nhờ đó, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Gia Lâm dần đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Điều đáng lưu ý là trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Huyện ủy Gia Lâm đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, bám sát Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, chủ động phối hợp với các cơ quan Thường trực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 76 lượt cấp ủy cơ sở và 23 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Cụ thể: Ban Thường vụ huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo trật tự xây dựng và văn minh đô thị việc thực hiện quy chế dân chủ; giám sát công tác, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý đất công và chuyển dịch cơ cấu cấu cây trồng vật nuôi theo chủ trương của Huyện ủy và Nghị quyết do Đảng bộ Huyện đề ra; đã tập trung kiểm tra đất công trên địa bàn, đánh giá, phân loại đất nông nghiệp, phản ảnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đất hồ ao, đất trủ sở. Về cơ bản đã kiểm soát được diện tích đất công, xử lý được công trình xây dựng trái phép, xác định vị trí xây dựng, quản lý phép xây dựng ở các công trình toàn thể các xã trong huyện. Trong 3 năm qua, trên địa bàn huyện Gia Lâm đã có nhiều công trình được quy hoạch xây dựng ở mức độ quy mô lớn, tầm ảnh hưởng rộng trên địa bàn thủ đô. Thực hiện theo chủ trương của cấp trên, Huyện đã tiến hành giải phóng trên 420 ha đất nông nghiệp để kịp tiến độ xây dựng dự án theo quy hoạch của Thành phố. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng đã tham mưu Ban Thương vụ Huyện ủy giải quyết những sai phạm trong quản lý đất đai tồn tại nhiều năm ở 2 xã: Cổ Bi và Đa Tốn.

Cùng với các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch, UBKT Huyện ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định kiểm tra chuyên đề 22 đảng ủy xã, thị trấn về việc triển khai thực hiện công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hằng năm, tiến hành  kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tâp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 15 của Thành ủy Hà Nội đối với 3 đảng ủy xã: Đông Dư, Yên Thường, Trung tâm Y tế huyện; giám sát công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính, quản lý đất đai; việc khắc phục những tồn tại sau quyết định, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về cải cách hành chính và quản lý đất công đối với 3 Đảng ủy (xã Văn Đức, Dương Xá, Phù Đổng) các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư – UBND thuộc các Đảng bộ xã có sai phạm…Ngoài ra, UBKT Huyện ủy cũng đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc thành lập các Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với các đơn vị với 3 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 44 lượt xã và 44 lượt phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Tham mưu chỉ đạo kiểm điểm sâu trách nhiệm đối với 16 Đảng ủy, 1 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 32 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định, UBKT Huyện ủy Gia Lâm, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực mà dư luận có nhiêu bức xúc quan tâm về các vấn đề quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài chính ngân sách, việc chấp hành về những điều đảng viên không được làm. UBKT Huyện ủy cũng đã ban hành các quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đối với 52 tổ chức đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 21 lượt tổ chức. Thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề với 34 lượt tổ chức đảng và 78 đảng viên; tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với 25 lượt tổ chức đảng về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng. UBKT Huyện ủy, Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã xem xét, quyết định và thi hành kỷ luật 90 đảng viên với các hình thức: Khiển trách: 69; cảnh cáo: 12; khai trừ 9 đảng viên. Tiếp nhận giải quyết 62 đơn trong đó có 16 đơn kiến nghị; 46 đơn phản ánh, tố cáo; chuyển 27 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời công dân theo quy định. UBKT Huyện ủy trực triếp thụ lý, giải quyết 35/35 đơn.

Trao đổi với chúng tôi về công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện, đồng chí Đinh Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Gia Lâm cho rằng: Kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ huyện Gia Lâm những năm qua, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát là tăng cường những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, không có vùng cấm, không bao che, dung túng bất cứ trường hợp nào. Những vụ việc nổi cộm được phát hiện, giải quyết dứt điểm, kịp thời; giúp ổn định tình hình, tạo dư luận tốt. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy, nhất là các đồng chí ủy viên UBKT, kiểm tra viên theo dõi địa bàn tăng cường, thường xuyên sâu sát cơ sở dự họp, nắm tình hình, phát hiện những những vấn đề bức xúc, giải quyết ngay tại cơ sở; đồng thời, trong những lần đi cơ sở kết hợp trao đổi, chia sẻ, hướng dẫn những thông tin, kiến thức về nghiệp vụ với các đồng chí ở UBKT cơ sở giúp nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ huyện Gia Lâm nói chung, của UBKT Huyện ủy Gia Lâm vẫn còn một số hạn chế. Đó là, số lượng các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên (nhất là cấp ủy viên cùng cấp) chưa nhiều. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cơ sở nói chung chưa đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng; công tác nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Nguyên nhân là do cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát còn kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi, chuyên môn nghiệp vụ chưa cao. Sự chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy đối với cấp ủy, UBKT cơ sở có lúc, có việc chưa sâu sát, thường xuyên…

Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2015) của Thành phố Hà Nội, UBKT Huyện ủy Gia Lâm cần tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề toàn diện các lĩnh vực công tác như xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm an ninh quốc phòng, quy chế dân chủ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cơ sở tích cực triển khai nhiệm vụ này; tập trung kiểm tra cán bộ đảng viên vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Tích cực xem xét và chỉ đạo cấp ủy, UBKT cơ sở giải quyết đơn, thư, đồng thời phối hợp với UBKT Huyện chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và UBKT cơ sở xem xét thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng có sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng./.

Phương Thúy